Ett campus för framtiden – så ska Jönköping University växa

Jönköping University och Jönköpings kommun har tillsammans tagit fram en plan och strategier för hur campus ska utvecklas både på kort och lång sikt.

Campus sett ovanifrån

De senaste åren har Jönköping University vuxit både inom utbildning och forskning, och det är en trend som förväntas hålla i sig. Inom 20 år kan studentantalet ha ökat med 30 procent och personalstyrkan fördubblats jämfört med idag. Därför har Jönköping University och Jönköpings kommun tagit fram en campusplan med gemensamma strategier och projekt för den fysiska utvecklingen av campus.

– Det här är första gången vi gör en gemensam plan för utveckling av campus, vilket är mycket positivt. Jönköping Universitys utveckling hänger tätt ihop med Jönköpings tillväxt och det är en viktig utgångspunkt för långsiktig, strategisk stadsplanering att vi växer tillsammans även i den fysiska miljön, säger Mats Jägstam, tf. rektor vid Jönköping University.

– Högskolans betydelse för Jönköping som stad, kommun och arbetsmarknadsregion kan inte överdrivas. Den bidrar inte bara till kompetensförsörjning med högutbildad arbetskraft, det centrala campusområdet betyder också mycket för Jönköpings stadsliv och utbud. Med en gemensam plan slår vi vakt om campus fortsatta utveckling, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun.

Campusplanen beskriver hur campus bör utvecklas över tid, som en integrerad del av Jönköpings stadsplanering med fokus på bland annat samverkan och hållbarhet. Planen ska bidra till att högskolans befintliga och nya lokaler nyttjas på bästa möjliga sätt för högskolans framtida utveckling i Jönköping.

– Det här har varit ett otroligt inspirerande arbete. Att jobba tillsammans med Jönköpings kommun och andra partners i de här frågorna synliggör vilken stor betydelse högskolan och campus har för vår stad och region, säger Helena Zar Wallin, vd för Jönköping Universitys servicebolag Högskoleservice.

Campusplanen ligger parallellt med och kompletterar det viktiga gemensamma arbetet att säkra studentbostäder.

För mer information kontakta:

Helena Zar Wallin, vd Högskoleservice, Jönköping University
Telefon: 036-10 10 08

Läs campusplanen här Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2017-08-17