Rekordmånga internationella studenter till Jönköping University

Den här veckan välkomnar Jönköping University cirka 3800 nya studenter. Av dem är cirka 1100 internationella studenter från världens alla hörn.

JIBS + HLK fasad mot söder

Antalet internationella studenter som i år antagits till ett flerårigt program vid Jönköping University är ungefär 650, vilket är en ökning sedan förra året. Den största ökningen står betalande programstudenter från länder utanför Europa för. Jönköping University tar också emot cirka 450 utbytesstudenter, som kommer från högskolans partneruniversitet runtom i världen och som läser enstaka kurser vid JU som en del av sin utbildning.

Bland de internationella studenter som betalar studieavgift för att läsa i Sverige kommer merparten från Pakistan, Indien, Bangladesh, Kina och Iran. Programstudenterna från EU kommer huvudsakligen från Tyskland, Finland och Nederländerna. Utbytesstudenterna kommer till största delen från Europa, men också från resten av världen.

Nästa vecka tillkommer runt 100 så kallade pathwaystudenter, huvudsakligen från Kina och Iran, som ska läsa introduktionskurser i bland annat engelska i Gränna innan de påbörjar sina ordinarie studier.

– Våra studenter från hela världen bidrar till mångfald på campus och är så klart en stor del i att bygga den internationella atmosfären här. Det ökade intresset från internationella studenter är ett kvitto på att vårt arbete med att bygga en attraktiv utbildningsplats och på sikt ett internationellt universitet ger resultat, säger Mats Jägstam, tf. rektor vid Jönköping University.

För mer information eller möjlighet att intervjua en av våra internationella studenter, kontakta Tomas Bengtsson, ansvarig internationell studentrekrytering: 070-699 39 18

2017-08-24