Agneta Marell rektor vid Jönköping University från 1 oktober

Agneta Marell portrait

Nu är Agneta Marell, professor i företagsekonomi, på plats som rektor vid Jönköping University.

Agneta Marell är professor i företagsekonomi. Hon kommer senast från rollen som vicerektor med fokus på samverkan och innovation vid Umeå universitet och vd för Umeå universitet Holding AB. Hon har haft flera styrelseuppdrag i näringslivet och varit ledamot i vetenskapliga forskningsråd och stiftelser. Tidigare uppdrag är bland annat rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet och kommundirektör i Örnsköldsviks kommun.

Agneta Marell är väl bekant med Jönköping Universitys verksamhet eftersom hon sedan 1 maj 2016 är ledamot i styrelsen, utsedd av regeringen.

– Agneta Marell har bredd i sin profil och viktiga och relevanta erfarenheter i universitetsvärlden. Hon har dessutom chef- och ledarerfarenheter från olika delar av samhällslivet. Detta tillsammans med hennes personliga egenskaper som målmedveten, driven och med en strategisk förmåga samtidigt som hon är mån om att skapa delaktighet i processer och utvecklingsarbeten, gör henne utomordentligt lämpad att ta sig an uppdraget som rektor vid Jönköping University, säger Monica Dahlbom, styrelsens ordförande.

– Jag är glad och stolt över förtroendet jag fått från styrelsen. Utbildning och forskning vid Jönköping University har gott anseende både inom och utanför Sverige. Som ledamot i lärosätets styrelse har jag fått en djupare insikt i den höga kvalitet och utvecklingskraft som finns i verksamheten och den centrala roll högskolan fyller för näringsliv och offentlig verksamhet. Jag ser nu mycket fram emot att vara en del i att driva Jönköping University framåt ytterligare, säger Agneta Marell.

2017-10-02