Forskning om utmaningar i pensionssystemet

Johannes Hagen, universitetslektor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, har fått ett postdok-bidrag på 1,6 miljoner kronor från Forte för att under tre år studera utmaningar i pensionssystemet.

Portrait Johannes Hagen

I sin avhandling studerade Johannes Hagen personers beteende kring pensionsbeslutet. Vad driver människan att göra olika val gällande pensionen och varför gör människan dessa val?

– Framförallt har jag undersökt valet mellan att ta ut tjänstepensionen livsvarigt eller tidsbestämt. Nu ska jag fördjupa mig i ämnet och undersöka mer kausala effekter, förklarar Johannes Hagen. Vilken effekt har det på hälsan om man väljer att ta ut sin pension på till exempel fem år istället för på livstid? Går man i pension tidigare om man kan ta ut pensionen på fem år? Hur påverkas statens skatteintäkter av detta?

För att genomföra studierna kring tjänstepensionen har Johannes Hagen samlat in individdata från olika pensionsbolag, som till exempel AMF och Alecta, och matchat detta med information från statistiska centralbyrån.

Johannes Hagen ska även studera vad komplexiteten i pensionssystemet innebär för blivande pensionärer.

– Pensionssystemet har blivit alltmer komplext. Det får konsekvenser för individen både när man sparar och när man går i pension. I takt med detta har också ansvaret för pensionen förskjutits alltmer från staten till individen, säger Johannes Hagen.

En del av projektet består av ett randomiserat experiment där Johannes Hagen, i samarbete med Pensionsmyndigheten, skickat ut olika information om bostadstillägg till pensionärer som inte ansökt om detta.

– Jag vill se om det är ett effektivt sätt att nå pensionärerna genom ett informationsbrev samt vilken typ av information som fungerar bäst för att få berättigade personer att ansöka om bostadstillägg, förklarar Johannes Hagen.

I denna del av projektet ska Johannes Hagen också skicka ut en enkät för att ta reda på vad folk faktiskt vet om pensionssystemet och sitt eget sparade. Detta ska bland annat kopplas ihop med information om personernas bakgrund, ålder, utbildning, yrke och val man gjort i pensionssystemet.

– Det finns en mängd olika dimensioner att studera här. Ökar till exempel kunskapsnivån om pensionen med ökande ålder? Vad vet folk om de pensionsval de gjort? Framförallt är jag intresserad av vilka delar av pensionssystemet som upplevs som särskilt komplexa, säger Johannes Hagen.

Studierna kommer att genomföras i samarbete med forskare i Uppsala och Stockholm.

– Tack vare det här postdok-bidraget är jag ganska fri att forska på det jag vill och tycker är spännande. Trots att pensionsfrågor kan uppfattas som ett trist och svårt ämne har alla en relation till det. Jag hoppas att studierna kan bidra med relevant kunskap som kan användas av beslutsfattare, men även att jag kan ge fler bidrag till forskningslitteraturen. Men forskningen är även viktig för de enskilda pensionärerna som till exempel uppmärksammar bostadstillägget, eller hur man kan tänka kring valet av utbetalningstid, och därmed får en reell effekt på sin pension, säger Johannes Hagen.

Johannes Hagen disputerade i Uppsala i mars 2016 med en avhandling inom nationalekonomi om pensioner och beteenden kring pensionsbeslutet. Han forskar empiriskt inom offentlig ekonomi. Sedan september är han universitetslektor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, Jönköping University.

2017-10-30