Ny omgång av Innovation Runway med 20 miljoner i medel

Efter tre framgångsrika år med innovationsprojektet Innovation Runway får Science Park, Jönköping University och Almi Jönköping fortsatt förtroende och medel från Region Jönköpings län och EU:s regionala utvecklingsfond att driva projektet i ytterligare tre år. Totalt handlar det om cirka 20 MSEK som ska komma länets företag till nytta.

Innovation runway, students working with the company Industrilås. Photo: Richard Lindor, Duo Fotografi

Studenter samarbetar med företaget Industrilås inom Innovation Runway. Foto: Richard Lindor, Duo Fotografi

Innovation Runway arbetar för att fler innovationer ska skapas i länets små och medelstora företag. Hittills har projektet bidragit till omkring 150 företag genom att tillsammans med dessa identifiera, utvärdera och förverkliga idéer som företagen själva inte haft tid eller möjlighet att utveckla. I det nya projektet kommer man att arbeta med över 200 företag.

Leona Achtenhagen från Jönköping International Business School, Jönköping University är en av dem som är med och coachar företagen i Innovation Runway:

– En del av vårt uppdrag som handelshögskola är att stödja och utveckla regionens företag – och det är just i den här typen av projekt som vi ska vara delaktiga. För Jönköping International Business School innebär Innovation Runway att vi får intressanta företagskontakter och forskningsuppslag samtidigt som vi får möjlighet att koppla ihop våra studenter med näringslivet.

Målet med Innovation Runway är att öka tillväxten i befintliga små och medelstora företag, och det är inom detta område man arbetar för att stötta företagen i att satsa på innovation som leder till tillväxt. Sedan projektstarten 2015 har satsningen varit lyckad – 80% av de deltagande företagen anser att Innovation Runway påverkat deras ambition att kontinuerligt arbeta med innovation.

-Projektets främsta framgångsfaktor är att vi alltid utgår från företagens behov och identifierar idéer och utmaningar som kan omsättas till konkreta satsningar, samt att vi arbetar fram en strategi för hur innovationerna tas vidare mot marknad. Gradvis bygger vi också upp en innovationskultur som ökar jämställdhet och mångfald och påverkar förmågan att attrahera framtidens talanger och nya investeringar till regionen, säger Carola Öberg, projektledare för Innovation Runway på Science Park.

Och hur går en företagare tillväga för att få ta del av projektet för att utveckla sitt innovationsarbete?

-Då hör man av sig till oss i projektet, så kommer vi ut och besöker företaget – konfidentiellt och kostnadsfritt. Delad kunskap och erfarenhet skapar större nytta än vad en enskild part själv kan åstadkomma. Att kombinera sin kärnkompetens med ny kunskap genererar inte bara smarta lösningar utan ger resurs och energi att våga springa framåt mot nya affärsmöjligheter, säger Carola Öberg.

Läs mer om Innovation Runway i Me&JU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2018-01-25