Platsen påverkar företags förmåga till förnyelse

I en tid där teknologisk utveckling och andra förändringar sker i allt snabbare takt kan det vara svårt för företag att stå ut i den hårda globala konkurrensen. Vad hjälper och stjälper företag i deras försök att följa marknaden?

Bild på Tina Wallin

Tina Wallin

I en ny doktorsavhandling i nationalekonomi från Jönköping International Business School har Tina Wallin undersökt hur lokala förutsättningar påverkar olika företags och sektorers förmåga att förnya sig.

­–Förnyelse kan ske genom att företag etablerar nya produkter på marknaden eller att helt nya företag skapas och bidrar med ny kompetens till industrier. Bland de lokala förutsättningarna har jag främst fokuserat på lokala kunskapsbaser och tillgängliga finansiella institutioner, även om lokalt egenföretagande, arbetsmarkandsmatchning och befolkningstäthet är andra faktorer som jag har tittat på, säger Tina Wallin.

Avhandlingen visar att den lokala omgivningen är relevant för företagens förmåga till förnyelse på flera olika sätt. I studien framgår att tillverkningsföretag med en hög intern kunskapsnivå är de som bäst tar till sig kunskap från den lokala miljön och omsätter den till nya produkter. Ett annat resultat som presenteras är att företag som är lokaliserade på en plats med ett lågt utbud av banker upplever att de har svårt att få tillgång till externt kapital för att starta nya innovativa projekt.

–Lokala bankkontor är viktiga för företags innovationsaktiviteter för att utveckla nya produkter och tjänster. Idag avvecklas många bankkontor och om de fortsätter att läggas ner i den takt vi har sett under 90-talet och 00-talet kan det få effekter för företagens långsiktiga överlevnad. När företag inte har råd att inte arbeta med utveckling av nya produkter och tjänster kommer andra företag att springa förbi.

Studiens resultat kan bidra till stöd för att ta fram lokala policyrekommendationer.

–Baserat på min studie kan man ta fram policyrekommendationer för att ge företag så bra förutsättningar som möjligt att lyckas och bidra till ekonomisk tillväxt på olika håll i landet, säger Tina Wallin

Tina Wallin försvarade framgångsrikt sin avhandling ”Firm renewal in regional economies” den 12 januari 2018.

2018-02-01