Hopp om fler ortopedtekniker i Zambia

Zambia har över 16 miljoner invånare men bara 5 utbildade ortopedtekniker. Med stöd från bland annat Jönköping University ska nu en ny utbildning startas vid University of Zambia.

A beach in Zambia. Photo: Nerrolyn Ramstrand

Nerrolyn Ramstrand är docent vid avdelningen för rehabilitering på Hälsohögskolan, Jönköping University. I mitten av januari höll hon, tillsammans med Sandra Sexton från Internationella Rödakorskommittén, en workshop med målet att ta fram en strategisk plan och läroplan för ett ortopedtekniskt program i Zambia.

– I hela Afrika finns ett desperat behov ortopediska och protetiska tjänster. Om en amputerad person har turen att ens få träffa en ortopedtekniker, tar det två år innan de får sin protes, säger Nerrolyn Ramstrand.

På workshopen deltog representanter från University of Zambia, zambiska hälsoministeriet och personer från flera icke-statliga organisationer. Tillsammans lyckades man ta fram en femårig läroplan och en strategisk plan för genomförande.

Den föreslagna läroplanen har skickats vidare till universitetets ledning. På plats i Zambia presenterade Nerrolyn Ramstrand och Sandra Sexton också förslaget för ministern för högre utbildning, som var mycket positiv.

2018-02-26