Nu kan du läsa till civilingenjör i Jönköping

På torsdag den 15 mars öppnar ansökningarna till Tekniska Högskolans civilingenjörsutbildning inom Industriell produktframtagning.
– Utbildningen har en unik internationell profil och ett starkt stöd från regionens företag, säger Ingrid Wadskog som är VD för Tekniska Högskolan.

I höst startar Tekniska Högskolan sin allra första civilingenjörsutbildning. Även tidigare har ingenjörer kunnat utbilda sig på hög nivå i Jönköping genom att kombinera en kandidat- och en masterexamen, vilket motsvarar civilingenjörsexamen.

– Men civilingenjör är ett mycket starkt varumärke som värderas högt av både studenter och arbetsgivare, och därför tog vi beslutet att ansöka om examensrätt, förklarar Ingrid Wadskog.

Engagemanget från regionens företag har varit stort. Ett 60-tal företag, från de stora koncernerna till små- och medelstora företag, stöttade ansökan.

– Näringslivets engagemang signalerar att vi är starka i vårt genomförande och bidrog till att regeringen gav oss förtroendet, konstaterar Ingrid Wadskog.

Så har också det femåriga civilingenjörsprogrammet utformats för att möta regionens kompetensbehov.

– Det här är en civilingenjörsutbildning som integrerar produkt- och produktionsutveckling i en och samma utbildning, och därmed kan bidra till att företagen blir mer effektiva. Den har också ett unikt erbjudande inom internationalisering. Studenterna ges möjlighet att studera upp till två och en halv termin utomlands. Vi samarbetar med campus runtom i världen där också svenska företag finns närvarande, berättar Johan Karltun som är programansvarig:

– Studenterna får värdefull internationell erfarenhet redan under studietiden och företagen får möjlighet att knyta till sig medarbetare som redan kan de globala processerna. Vi hoppas att den nya civilingenjörsutbildningen ska vara till stor glädje för regionen och bidra till att ännu fler ingenjörsstudenter söker sig till Jönköping.

Ansökningen till civilingenjörsprogrammet inom Industriell produktframtagning öppnar den 15 mars och stänger den 15 april. Utbildningen startar sedan den 20 augusti. För mer information, vänligen kontakta Johan Karltun. Telefon 036-101630. Mejl johan.karltun@ju.se.

2018-03-14