Jönköping Universitys förtjänsttecken 2018 ges till Tomas Bengtsson

Förtjänsttecknet ges till personer som gjort insatser av stor vikt för högskolan.

Tomas Bengtsson, ansvarig för internationell studentrekrytering, Högskoleservice, tilldelas förtjänsttecknet med motiveringen:

”Tomas Bengtsson har varit drivande i att organisera och bygga upp arbetet kring rekrytering av internationella studenter, ett område där Jönköping University är bland de mest framgångsrika i Sverige och Norden.

Införandet av studieavgifter för internationella studenter från länder utanför EU/EES 2011 innebar ett helt nytt arbetssätt för alla lärosäten i Sverige och har haft stor inverkan på det administrativa stödet. Tomas var en av de drivande i omställningen på Jönköping University och redan innan studieavgifterna infördes gjordes en medveten intern satsning för hantering och rutiner som resulterade i att högskolan stod väl förberedd när avgifter infördes.

Arbetet med internationell studentrekrytering har löpande utvecklats och Tomas har varit bland initiativtagarna till satsningar som blivit framgångsfaktorer för Jönköping University, så som prioriterade fokusområden internationellt, medarbetare och samarbetspartners på plats direkt på utvalda marknader, förutbildning och metoder för marknadsföring.

Tomas har genom fokus på relationsbyggande byggt upp ett stort nätverk och ett nära samarbete med viktiga intressenter för Jönköping University, såsom Svenska Institutet, Migrationsverket, Utbildningsdepartementet och internationella partners.

Tomas har med sin kunskap, uppfinningsrikedom och sitt stora personliga engagemang varit en del i att stärka Jönköping Universitys internationella profil.”

Priset delades första gången ut år 2003 och Tomas Bengtsson är den 26:e medarbetaren som får utmärkelsen. Förtjänsttecknet kommer att delas ut vid Akademisk högtid den 5 maj.

2018-04-17