Tema smarta fabriker på SPARKs första årskonferens

Hur utvecklar vi smarta fabriker i Småland? Den frågan stod i fokus när SPARK torsdagen den 26 april samlade runt 130 deltagare till sin första årskonferens.

På konferensen möttes företag, forskare, kommunala och regionala näringslivsansvariga och andra som vill vara med och bidra till utvecklingen av tillverkningsindustrin i Region Jönköpings län och övriga Sverige.

­– Genom den här konferensen och vårt samarbete med SPARK får vi möjlighet att samverka med duktiga forskare och utbyta idéer och erfarenheter med andra företag som står inför samma typ av utmaningar som vi. För oss är det bland annat viktigt att ligga i framkant i vår produktutveckling, och då är kontakt med forskningen helt nödvändig, menar Stefan Ståhl, Business Area Director på Fagerhult.

Årskonferensen inleddes med en utställning av de forsknings- och utbildningsprojekt som ingår i SPARK. Runt 30 projekt fanns på plats för att berätta om sina aktiviteter, resultat och samverkan med olika företag. Projekten finns inom ett brett spektrum av områden – allt från logistik och produktutveckling till gjuteriteknik och IT.

Jenny Bäckstrand leder projektet The Whispering Game, och tycker att konferensen är en viktig del i SPARKs verksamhet:

– Den är ett jättebra tillfälle för oss forskare att visa upp att vi faktiskt samverkar på riktigt och att vår forskning är relevant och bidrar till industrins konkurrenskraft. Den är också en bonus för våra samarbetspartner och stärker våra långsiktiga relationer med dem. Själv fick jag nya kontakter och spännande idéer för fortsatta forskningsprojekt!

Under eventet fick deltagarna möjlighet att lyssna till flera intressanta presentationer. Bland annat berättade Scania om ”Världens modernaste hyttfabrik” – Scania Oskarshamn. Husqvarna gav en inspirerande inblick i företagets supersmarta fabrik Husqvarna Edge, där egenutvecklade motorsågskedjor tillverkas sedan ett par år tillbaka.

Efter en gemensam lunch var det dags för workshoppar där deltagarna diskuterade industrins utmaningar och behov på kort-medellång sikt kopplat till konferensens tema och ur fyra olika aspekter: forskning, utbildning, samverkan och innovation.

SPARKs programchef Mats Jackson är nöjd med eventet:

- Det blev verkligen det forum för dialog, erfarenhetsutbyte och inspiration som vi hade hoppats. Jag tror att både vi från akademin och de som deltog från näringslivet, regionen och olika kommuner gick härifrån med både nya insikter och nya kontakter.

Konferensen var ett samarrangemang mellan SPARK/Jönköping University, Teknikföretagen, Science Park och Region Jönköpings län.

SPARK är Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på kunskapsintensiv produktframtagning som drivs i nära samverkan med industrin och med stöd från KK-stiftelsen. Du kan läsa mer om SPARK på ju.se/spark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2018-04-30