Forskare vid JU medskapare till nytt digitalt språk för byggnader

Det nyutvecklade digitala språket kallas RealEstateCore och är speciellt framtaget för kommunikation med och mellan fastigheter.

Moderna byggnader genererar mängder med olika typer av data. För att maximera nyttan av den information man får ut av denna data behövs ett enhetligt språk. Med RealEstateCore har ett sådant språk skapats.

Karl Hammar, universitetsadjunkt inom informationsteknik vid Tekniska Högskolan, har varit med och utvecklat den första versionen av RealEstateCore och kommer att delta i den fortsatta utvecklingen av både språkstandarden och mjukvaror för att använda den:

– Tanken är att kunna använda den data som byggnader genererar för att utveckla nya tjänster för hyresgäster och leverantörer till fastighetsbranschen. Med ett gemensamt språk lönar det sig att utveckla sådana tjänster. Det ger också möjlighet att koppla samman olika aktörer i staden. RealEstateCore bidrar på så sätt till den smarta staden.

RealEstateCore publiceras som open source. Det innebär att språket är fritt och öppet för alla att använda och bidra till. Det är framtaget helt utifrån fastighetsägarnas perspektiv och knyter ihop domänerna Building Information Modelling (BIM), styr- och reglerteknik samt Internet of Things (IoT).

RealEstateCore har utvecklats genom ett samarbete mellan Vasakronan, Akademiska Hus AB, Jönköping University, Klipsk AB, RISE och Willhem AB. På Vasakronan har man redan implementerat RealEstateCore och konstaterar att intresset för de möjligheter språket ger är stort:

– Det är ett unikt språk med potential att bli ett globalt språk för fastighetsägare. Just nu för vi diskussioner om nästa steg med både nordiska, europeiska och amerikanska aktörer. Det långsiktiga målet är att göra byggnader riktigt smarta - bättre att vistas i, bättre för sin omgivning, bättre att äga och förvalta, säger Sören Sandell, IT-chef på Vasakronan.

Du kan läsa mer om det nya digitala språket på http://realestatecore.io.

2018-06-07