All-time high!

Jönköping University får en 51,4% ökning av externfinansiering inom utbildningsområdet.

Personal från Högskoleservice och fackhögskolorna firar ökningen av externfinansiering.

Jönköping University har tilldelats 10 165 920 kr sammanlagt inom programmen Erasmus + europeiskmobilitet, Erasmus + ICM (utomeuropeiskmobilitet), Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme programmet. Det innebär en ökning av 51,4% i jämförelse med medel beviljade förra året. Programmen främjar JUs internationalisering och ger både studenter och personal möjlighet till kunskapsutväxling via internationellmobilitet.

Syftet med programmen är att höja kompetensen till deltagarna, bidra till utveckling och höjd kvalitet på utbildning. De bidrar även till att på både organisations- och individnivå öka förståelsen för internationella förhållanden. Exempel på vad ett deltagande kan ge är förbättrade språkkunskaper, ökad akademiskkunskap och kännedom om andra kulturer och länder, aktivt deltagande i samhället. Dessutom för studenter som deltar i programmen stärker sina färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Programmen koordineras av IR i samarbete med Jönköping Universitys fackhögskolorna.

Det fantastiska resultatet firades tillsammans med projektansvariga och diverse personal från Högskoleservice och fackhögskolorna.


2018-06-12