Högskolefastigheter köper Grennaskolan

När Jönköping University under 2019 blir ensam hyresgäst förväntas kommunstyrelsen i början av december ta beslut om att fastigheterna på Campus Gränna ska säljas till Högskolefastigheter i Jönköping AB (Höfab). 

Bolaget Jönköping University Enterprise (JUE) bedriver Pathway Programmes inom Jönköping University och studenterna på programmen bor och studerar på Campus Gränna. JUE delar lokalerna med Grennaskolan som kommer att fortsätta bedriva verksamhet under våren 2019 tills sista gymnasieeleverna tar studenten.

Idag ägs fastigheterna av kommunen och JUE hyr undervisningslokaler, kontor och studentboenden och köper tjänster i form av vaktmästeri, kökspersonal, städ och viss administration. 

Då JU under 2019 blir ensam hyresgäst förväntas kommunstyrelsen i början av december ta beslut om att fastigheterna på Campus Gränna ska säljas till Höfab.

- För JUEs del innebär det större möjligheter att anpassa både lokaler och service efter våra behov, säger Jenny Dahlkild, tf. vd på JUE. 

Campus Gränna är ett charmigt campus som ligger mitt i vackra Gränna med utsikt över Vättern. På campus blandas moderna undervisningslokaler med gamla trähus från 1700-talet. Studenterna trivs i småstadsmiljön och blir väl mottagna av Grännaborna.

- JUE är glada att kunna utveckla Pathway Programmes i Gränna och att få bidra till att traditionen med internationella studenter i Gränna fortsätter, säger Jenny Dahlkild. 

2018-11-29