Studenter från USA berömmer Hälsohögskolan - firade midsommar med SUSHI

Studenter och lärare från University of Arkensas besökte Hälsohögskolan. Foto: Daniel Sjödahl

22 studenter samt åtta lärare och forskare från University of Arkansas besökte under två veckor i maj Hälsohögskolan i Jönköping. Främst syns Christoffer Wadman, undervisningsassistent på Tekniska högskolan, som berättade för de amerikanska gästerna om sina erfarenheter av den svenska sjukvården.

Under två veckor i maj besökte 22 studenter från Arkansas Hälsohögskolan i Jönköping för att få en inblick i den svenska hälso- och sjukvården, som en del av kursen Health Team Abroad. De firade även tidig midsommar med studentföreningen SUSHI.

- Det är en jättebra skola och jag har lärt mig mycket här, säger Lexi Goodwin, en av de amerikanska studenterna.

Studenterna Carson Ercanbrack och Lexi Goodwin från Arkensas fick ett bra intryck av Hälsohögskolan och tyckte det var roligt att Jönköping University har många internationella studenter.

Studenterna Carson Ercanbrack och Lexi Goodwin från University of Arkansas fick ett bra intryck av Hälsohögskolan. De tyckte även det var roligt att Jönköping University har många internationella studenter.

Förutom studenterna deltog åtta lärare och forskare från University of Arkansas i besöket under ledning av professor Fran Hagstrom. Programmet organiserades främst av Avdelningen för rehabilitering. Studenterna har fått lära sig om den svenska välfärden och olika professioner. De har besökt privat och offentlig primärvård samt äldreboenden. Vidare har de även fått ta del av hur den svenska sjukvården och socialförsäkringssystemet fungerar.

"En ögonöppnare"

Det var en ögonöppnare för många av de amerikanska besökarna att både sjukvården och studier i Sverige är avgiftsfria och finansieras genom skatteintäkter, påpekar Sara Kallin. Hon är universitetsadjunkt på Hälsohögskolans avdelning för rehabilitering.

- Det är kul att ta emot studenter, lärare och forskare från ett annat land. Vi lär av varandra och man lär sig alltid något nytt, säger hon.

"Mer delaktiga i sin vård än i USA"

Flera av studenterna från Arkansas som gästade Jönköping läser en förberedande läkarutbildning, men även studenter från andra utbildningar går kursen och var med på resan. De bodde i studentbostäder på Råslätt och tog sig fram i Jönköping med busskort.

Två av de amerikanska studenterna var Lexi Goodwin och Carson Ercanbrack. De påpekar att patienter i den svenska sjuk- och äldrevården generellt är mer delaktiga i sin vård än vad man är i USA.

- Istället för ständiga doktorsbesök har patienten mer kontroll själv, säger Carson Ercanbrack.

- Här lyssnar man i högre grad på patienten och frågar vad han eller hon själv vill få ut av sin vård. Alla har inte samma behov, säger Lexi Goodwin.

"Inte i närheten"

De är också imponerade över att man kan få föräldrapenning i 480 dagar i Sverige.

- Jag vet inte hur många föräldradagar man får i USA, men det är inte i närheten, säger Lexi Goodwin.

Lexi Goodwin och Carson Ercanbrack har fått intrycket av att Hälsohögskolan är en toppenskola och uppskattar den internationella prägeln på Jönköping University.

- Vi träffade andra studenter från University of Arkansas här som jag inte kände tidigare, så nu kommer jag att ha nya vänner där nästa termin, säger Lexi Goodwin och ler.

"Blev så bra från början"

Det är långt ifrån första gången som Fran Hagstrom med studenter från University of Arkansas besöker Jönköping University. Det har skett årligen ett tiotal gånger.

- Genom att det blev så bra från början har samarbetet så småningom utvecklats så att även Högskolan för lärande och kommunikation och Tekniska högskolan på Jönköping University har samarbeten med dem, säger Sara Kallin.

De undervisade svenska studenter

Under besöket undervisade exempelvis assistant professor Marilou Shreve från Arkansas studenter på bland annat sjuksköterskeprogrammet i ämnet ”Focusing on Health and Ill-Health in Children”. De svenska studenterna fick även lära sig om ett forskningssamarbete med Aimee Ekman på avdelningen för socialt arbete.

Kursen Health Team Abroad ligger helt i linje med Hälsohögskolans satsning på Interprofessionellt lärande, understryker Sara Kallin.

- Vi diskuterar olika erfarenheter och önskemål med våra kollegor på University of Arkansas och får se vart det leder framöver, säger Sara Kallin.

Cyklade på Visingsö med SUSH

Studentföreningen SUSHI på Hälsohögskolan tog hand om de amerikanska studenterna under besöket. De har bland annat cyklat på Visingsö tillsammans, besökt studentkåren och firat midsommar i förskott i Hälsoparken. Vidare anordnade Sara Kallin och Inger Jansson, filosofie doktor och universitetslektor i arbetsterapi, en utflykt med korvgrillning vid vattenfallen Hassafall i Hovslätt.

- Besöket har varit bra och våra gäster verkar jättenöjda, säger Sara Kallin.

Körde rullstol på stan

Christoffer Wadman, undervisningsassistent på Tekniska högskolan i Jönköping, berättade för besökarna från Arkansas om sina upplevelser av den svenska sjukvården efter att han blivit rullstolsburen. Han underströk att han inte har betalat en krona för vården han har fått. Studenterna fick själva känna på hur det är att använda rullstol och hitta vägar ute på stan förbi hinder som höga trottoarkanter, vägbyggen och trappor.

2019-06-04