Världsledande forskning blir tillgängligt för yrkesverksamma

Jönköping International Business School med CeFEO — Centre for Family Enterprise and Ownership, anordnar en ny kostnadsfri onlinekurs i Family Business Management som är finansierad av KK-stiftelsen. Kursen är baserad på de senaste rönen från världsledande forskning och skräddarsydd för yrkesverksamma. Denna satsning är en i raden av de många uppdragsutbildningar Jönköping University erbjuder näringslivet.

Att arbeta i eller med familjeföretag innebär både möjligheter och utmaningar. Forskning visar att familjeföretag är annorlunda än andra företag och för att lyckas som yrkesverksam i familjeföretag är det viktigt att förstå deras unika kännetecken. I kursen Family Business Management möts forskningsresultat och praktisk erfarenhet vilket skapar möjlighet att tillämpa de nya kunskaperna i yrkeslivet. Ett sätt att bidra till samhällsnyttan och utvecklingen i regionen och landet i stort.

- Att nå ut med forskningen som vi bedriver på CeFEO är något vi strävar efter och att kunna erbjuda denna onlineutbildning går helt i linje med Jönköping Universitys strategi att skräddarsy akademisk uppdragsutbildning för våra partners behov, säger Kajsa Haag, en av de ansvariga för den nya kursen.

Uppdragsutbildning ges till företag, organisationer och myndigheter som har behov av kompetensutveckling. Utbildningarna anordnas i vanliga fall mot en avgift och knyter an till de utbildningar som högskolan har examensrätt för. Upplägget för uppdragsutbildning är anpassat för yrkesverksamma och kan te sig olika ut beroende på behovet från uppdragsgivaren.

Läs mer om uppdragsutbildning på ju.se/uppdrag

2019-09-06