Hållbarhetsmål i fokus på internationell konferens

Den 30 september till 3 oktober står Jönköping International Business School vid Jönköping University värd för den sjätte upplagan av RMER – Responsible Management Education Research - Conference. Här samlas deltagare från hela världen för att engagera sig kring ledarskapsansvar och intressenters kraft att påverka. Allt med fokus på FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Den sjätte RMER-konferensen är ett forum som är avsett att engagera PRME-gemenskapen och andra intressenter i en dialog kring Agenda 2030 och stärka ytterligare samarbete inom utbildning, forskning och affärspraxis för att främja FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

PRME, Principles for Responsible Management Education, bildades 2007 på initiativ av rektorer och dekaner vid flera internationellt ledande handelshögskolor och akademiska institutioner med stöd av FN. Grundtanken är att världens handelshögskolor har ett viktigt ansvar i att utbilda ledare med kunskaper om hållbarhet och samhällsansvar. På det sättet kan de bidra till en värld där företagande och samhälle utvecklas tillsammans.

Minimera konferensens miljöpåverkan

Den sjätte RMER-konferensen strävar efter att minimera sin miljöpåverkan så mycket det går genom att bland annat använda sig av så mycket lokalproducerade och hållbara produkter som möjligt. Konferensen kommer även att klimatkompensera och varje deltagare får betala en miljöavgift på 250 kronor som används till det.

Utmaning till deltagarna

Deltagarna på konferensen utmanas även att använda sig av andra transportmedel än flyg för att komma till Jönköping. Den deltagare som har lyckats resa flest kilometer med minst koldioxidutsläpp kommer att få tillbaka hela sin konferensavgift. Vinnaren presenteras på avslutningen den 3 oktober.

Hållbarhetsfestival på Jönköping University

RMER-konferensen äger rum samtidigt som Jönköping University ordnar Shaping our Future – JU Sustainability Festival 2019. Fyra dagar på campusområdet ägnat åt hållbarhetsfrågor och som utforskar hur samhälleliga, offentliga och privata samarbeten, teknik och banbrytande idéer kan bidra till att skapa ett samhälle för alla. Under veckan kan besökare bland annat besöka utställningar, gå på filmvisning, delta i workshops, lära sig mer om stadsodling och mycket mer.

Läs mer

Läs mer om konferensen på https://ju.se/rmer

Läs mer om JU Sustainability Festival på https://ju.se/sustainabilityfestival

2019-09-27