JU satsar på det lokala föreningslivet

Jönköping University (JU) ger sina anställda möjlighet att sponsra föreningar i Jönköpingsregionen i en ny satsning som är till för att främja det lokala föreningslivet. Personalen vid JU får nominera idrotts- och kulturföreningar som ligger dem varmt om hjärtat.

I en satsning, som kommer pågå under tre års tid, ges varje anställd på Jönköping University möjlighet att nominera en förening, grupp eller lag.

– Detta initiativ utgår från Jönköping Universitys vilja och ambition att finnas till för och bidra till regionen och närmiljön. JU vill verka i regionen och vi hoppas att initiativet bidrar till att stärka föreningar i vår närhet. För JU är det en breddning av nuvarande sponsringsengagemang som gör att vi kan nå ut till nya spännande verksamheter, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Möjligheten för personalen på JU att bidra med sponsring kommer börja gälla 1 januari 2020 och nomineringsförfarandet startar våren 2020 med den första omgången sökande. Varje anställd på JU kan söka pengar en gång under dessa tre år.

– Det är en fin möjlighet för våra anställda att kunna sponsra ett lag eller en grupp där kanske deras barn är aktiva, och där en mindre summa pengar kan få stor betydelse. Jag ser fram emot att ta del av alla ansökningar som kommer in, säger Hanna Ståhl, vd för Högskoleservice vid Jönköping University.

Sponsringen kommer ges till registrerade och bidragsberättigade föreningar i Jönköpings län, men inte till enskilda personer. JU sponsrar föreningar som har inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet, eller inriktning mot kultur och miljö. Själva ansökningsförfarandet kommer ske via JU:s intranät där alla anställda ges tillgång och möjlighet att nominera.

 

Kontakt

Agneta Marell, rektor Jönköping University, 036-10 10 01

Hanna Ståhl, vd Högskoleservice, 036-10 10 71

2019-12-19