Tre projekt som ska främja äldres aktivitet och hälsa belönades med Aktiestinsens stipendier

Onsdagen den 22 januari delades stipendier till ett sammanlagt värde av 260 000 kronor ut till tre projekt som ska främja äldres aktivitet och hälsa. Stipendierna kommer från Aktiestinsens stiftelse och delades ut vid en ceremoni på Hälsohögskolan, Jönköping University.

Dagen började med en gemensam lunch på Hälsohögskolan där årets stipendiater tillsammans med styrelserepresentanter från Aktiestinsen Lennart Israelssons Stiftelse, bedömningskommittén, Hälsohögskolans vice VD och Hälsosektions ordförande deltog.

Stipendiaterna tillsammans med stiftelsens representanter.

Efter lunchen presenterade fjolårets stipendiater sina projekt, till vad och hur pengarna använts under det gångna året. Därefter fick årets stipendiater presentera sina planerade projekt. Dennis Petersson från stiftelsen berättade också några anekdoter om Aktiestinsen Lennart Israelsson innan dagen avslutades med en utdelning av stipendiecheckar.

De tre projekt som fått pengar är:

Den Ofrivilliga Ensamheten bland seniorer
Anna Sundling (äldrepedagog, Nässjö kommun), Jessica Solie (cirkelutvecklare, Medborgarskolan) och Ann Johansson (forskare vid Hälsohögskolan) tilldelas 75 000 kronor. Medlen planeras att användas till ett projekt som avser att skapa nätverk bland äldre genom att bland annat ordna kortare utflykter i trakterna kring Nässjö under sommaren.

Hälsa för äldre genom aktivitetsengagemang
Ann Johansson (forskare vid Hälsohögskolan) tilldelas 105 000 kronor vilka ska användas till att slutföra projektet som också erhöll medel i 2018 års utlysning.

Ipad på äldreboende
Jenny Svärd, Annelie Möller (arbetsterapeuter, Jönköpings kommun) och Sofie Fristedt (forskare vid Hälsohögskolan) tilldelas 80 000 kronor. Tanken med projektet är att stödja och utbilda personal i användningen av Ipads på äldreboenden.

Bildspel från utdelningsceremonin.

Fakta Aktiestinsens Stiftelse

Lennart Israelsson var en SJ-anställd stationsföreståndare i Småland, som tjänade en förmögenhet på aktieplaceringar vilket gav honom smeknamnet ”Aktiestinsen”. Under senare delen av sitt liv donerade Israelsson miljontals kronor till olika stiftelser. Det finns nu fem stiftelser med hans namn, varav en är Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa.

Stiftelsen utlyser - som flest - åtta stipendier om sammanlagt - som högst- 500 000 kr till yrkesverksamma, entreprenörer, forskare och studenter för att främja entreprenöriellt utvecklingsarbete och/eller forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.

2020-01-23