Tre års forskning med fokus på kvinnorörelsen i Argentina

Florencia Enghel, Docent i forskarmiljön Medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, har tilldelats ett Global Individual Fellowship inom Marie Sklodovska Curie Actions. Det är ett eftertraktat och prestigefullt program för forskarmobilitet inom europeiska ramprogrammet för forskning och innovation - Horisont 2020.

Florencia Enghel, Docent i forskarmiljön Medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University.

Florencia kommer att undersöka på vilka sätt kvinnor i Argentina kommunicerar på daglig basis för att kraftfullt och effektivt kunna mobilisera sig för jämställdhet och demokrati i landet. Den tre åriga studien inleds i slutet av 2020.

Argentinska kvinnor utgör 51,1% av landets befolkning men påverkas oproportionerligt av fattigdom, diskriminering och våld. Sedan 2016 har de protesterat mot orättvisorna med uthållighet och ökad styrka, bland annat genom årliga kollektiva mobiliseringar som hålls på speciella dagar så som Internationella kvinnodagen och den internationella dagen för eliminering av våld mot kvinnor. I detta sammanhang kommer Florencia att undersöka om och hur deras dagliga kamp och användning av digital kommunikation för rättvisa kan leda till en demokratisk lösning.

– Det är en sällsynt och privilegierad möjlighet att kunna fokusera på forskningen till hundra procent under tre år. Forskningsstudien fokuserar på Argentina, men det handlar inte bara om Argentina. Den undersöker ett problem som är gemensamt för flera länder på södra jordklotet - jämställdhet mellan kön och demokratier som inte är tillräckligt demokratiska - och att medborgarna försöker slåss genom att använda alla tänkbara strategier, inklusive digital teknik.  Det är också positivt att vi kan stärka samarbetet inom forskningen mellan Sverige och Argentina, säger Florencia Enghel.

Projektet förvaltas av Högskolan för lärande och kommunikation, och omfattar en utresande 2-årsperiod i Argentina, följd av ett år tillbaka vid lärosätet i Jönköping. National University of Quilmes i Argentina kommer vara värd för projektet under utreseperioden, men vissa delar kommer utgå från Signa Lab i Mexico och Loughborough University i England.

Grants Office funktionen på Jönköping University, som särskilt fokuserar på att höja Jönköping Universitys deltagande i forskning finansierad inom ramprogrammet Horizon 2020, har satsat mycket på information kring Marie Sklodovska Curie Actions som en bra väg mot ökad EU-finansiering vid Jönköping University.

– Där är Individual Fellowships - European respektive Global en väldigt bra finansieringsform, dels för våra utresande postdocs och seniora forskare, dels är det ett idealiskt instrument för rekrytering av lärosätets inkommande postdocs och mer seniora forskare från övriga EU och resten av världen. Därför är det väldigt roligt att Florencia Enghel på Högskolan för lärande och kommunikation nu har rott hem detta anslag, säger Erik Eliasson, forskningsrådgivare vid Grants Office.

För mer information om forskningsprojektet, kontakta Florencia Enghel på mejl, florencia.enghel@ju.se

För mer information kring Marie Sklodovska Actions och fler finansieringsmöjligheter där inom, och övriga Horizon 2020, kontakta Forskningsrådgivare Erik Eliasson på mejl; erik.eliasson@ju.se

Individual Fellowships, inom satsningen Marie Sklodovska Curie Actions, utlyses 1 gång per år i september, och kan sökas av disputerade forskare, såväl postdocs som seniora forskare. Programmet skall genom Fellowships för inkommande eller utresande forskare ge en möjlighet för de främsta forskarna att genomföra forskningsprojekt under en längre period vid lärosäte/organisation i ett annat land. Dels inom Europa (European Fellowships, upp till 24 mån) eller utom Europa (Global Fellowships, upp till 36 månader, dvs 24 mån utgående till ett utomeuropeiskt land + 12 månader efter återkomsten).

2020-03-13