Fler utbildningsplatser till Jönköping University

Det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset innebär att fler kommer att vilja studera. Regeringen föreslår därför att antalet platser ökas inom högre utbildning. Jönköping University har därmed tilldelats nya utbildningsplatser för sommarkurser och för basårsstudier.

För att möta de regionala och nationella behov som finns har Jönköping University under våren visat stort intresse för nya utbildningsplatser. Beskedet att Jönköping University kan erbjuda fler sommarkurser, samt att till hösten kan ge fler möjlighet att påbörja ett tekniskt basår och ett basår inom ekonomi, kom 23 april. Jönköping University har också aktivt framfört intresse för fler platser på längre utbildningsprogram. Nya utbildningsplatser för bristyrken på kandidat- och magisterprogram kommer diskuteras vid utbildningsdepartementet senare i vår.

– I och med det förändrade läget är det mycket glädjande att våra önskemål hörsammats och att JU redan nu kan ge besked om fler utbildningsplatser och därigenom bidra till fortsatt kompetensutveckling och vidareutbildning, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Fördelningen av utökade utbildningsplatser gäller under förutsättningen att Riksdagen beslutar om vårändringsbudget i enlighet med Regeringens förslag.

I samband med äskandet av fler utbildningsplatser har Jönköping University säkerställt att de resurser som krävs för att genomföra ett utökat utbildningsuppdrag med hög kvalitet finns.

Läs utbildningsdepartementets pressmeddelande angående beviljande av fler platser för sommarkurser och basår. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-04-24