Global och digital disputation

Den första i en serie av digitala disputationer ägde rum på Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University förra veckan. Det blev ett internationellt evenemang där deltagare och åhörare satt i Sverige, Rwanda, Storbritannien och Spanien.

Övre raden från vänster: Disputationsordföranden professor Andreas Stephan och huvudhandlederen professor Scott Hacker, båda i Sverige. Mellersta raden från vänster: docent Pia Nillson i Sverige, professor Luis Alberiko Gil Alaña, University of Navarra, Spanien och respondenten Yvonne Umulisa i Rwanda. Nedre raden från vänster: opponenten professor Guglielmo Maria Caporale, Brunel University, London och docent Gazi Uddin, Linköping University, Sverige.

I en föreläsningssal på University of Rwanda satt Yvonne Umulisa och försvarade sin avhandling, The Prospects for the East African Monetary Union: An Empirical Analysis. Opponenten Guglielmo Maria Caporale deltog från London, medan betygsnämnden satt i olika svenska städer samt i Navarra i Spanien.

Yvonne Umulisa var nöjd med hur hennes disputation genomfördes.

- Jag satt i en digitalt anpassad föreläsningssal på University of Rwanda, som skapats för universitetets internationella samarbeten inom forskning och utbildning. Jag tycker att disputationen blev väldigt lyckad. Vi var oroliga för strömavbrott eller instabil internetuppkoppling, men inget av det hände. Jag hade möjligheten att bjuda in ett tjugotal vänner och kollegor i Rwanda, som följde disputationen online utan några problem. Alla deltagare sa att det var första gången de deltog i en digital disputation, så det var en historisk händelse för oss alla, säger hon.

Disputationer är offentliga evenemang som normalt brukar äga rum i föreläsningssalar på campus. JIBS var den första fackhögskolan vid Jönköping University som genomförde en digital disputation.

För Daniel Pittino, forskningschef på JIBS, är det viktigaste med de digitala disputationerna att doktoranderna kan slutföra sina studier och minimera pandemins påverkan på deras framtidsplaner och framtida karriärer. Men att utöka publiken till även personer som sitter utomlands ser han också som en klar fördel.

- Det är viktigt att på JIBS gör alt vi kan för att hjälpa doktoranderna att avsluta sina utbildningar. Under dessa svåra tider är vi fast beslutna att inte göra avkall på vare sig vårt uppdrag eller våra skyldigheter gentemot dem. Vi ser också att de här digitala lösningarna har gett oss möjligheter att engagera högt ansedda opponenter och betygsnämndsmedlemmar från andra länder, som av olika skäl skulle ha svårt att ta sig till campus här i Jönköping, säger Daniel Pittino.

Läs mer om Yvonne Umulisas avhandling här

2020-05-12