Forskning om hur näringslivet bidrar i coronakrisen

En vårdpersonal iklädd skyddsutrustning.

Förmågan att kunna börja tillverka sjukvårdsutrustning behöver utvecklas snabbt, säger Joakim Netz på Tekniska Högskolan i Jönköping, som leder ett forskningsprojekt om hur näringslivets kapaciteter bidrar under coronakrisen. Foto: Unsplash

Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska Högskolan vid Jönköping University, forskar om hur näringslivet ställer om sin produktion och bidrar i coronakrisen. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Joakim Netz leder forskningsprojektet och har tillsammans med sin kollega Mattias Axelson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, under sex år forskat på innovation och förnyelse i försvarssektorn med särskilt fokus på värdeskapande och företagens bidrag till hantering av samhällsutmaningar. Under den tiden har de sett näringslivet spela en viktig roll i samband med samhällskriser.

– Under flyktingvågen 2015 löste företag kritiska behov av logistik och bostäder så att landets kommuner klarade av mottagandet. Coronakrisen är desto större och behovet av sjukvårdsutrustning är kritiskt. Därför behöver förmågan att producera just sjukvårdsutrustning utvecklas snabbt, säger Joakim Netz.

Samtidigt menar han att kunskapsläget är svagt för hur samspelet mellan myndigheter och företag i omställningsfas ska ledas för att kunna adressera behoven.

– Studier för att utveckla den kunskapen behöver ske nu, inte sen, säger Joakim Netz.

Han framåller att antalet företag som ställer om sin produktion för att börja tillverka sjukvårdsutrustning växer för varje vecka som går. Ett lokalt exempel är Trioplast i Smålandsstenar, vars skyddsrockar som används inom sjukvården tidigare har sytts ihop i Asien. Nu sker all tillverkning i Sverige genom en ny metod för maskinell svetsning och Trioplast slipper logistikproblem från andra länder.

- Många goda idéer och viljan att hjälpa till kommer från företagen som vågar fatta omställningsbeslut. Men vi får inte glömma bort alla företag med personal som sedan tidigare fortsätter att tillverka och leverera sjukvårdsutrustning, trots rekommendationer om social distansering. De gör alla sammantaget en fantastisk samhällsinsats för oss andra, säger Joakim Netz.

Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Svenskt Näringsliv var tidigt ute och påminde myndigheter och regeringen om företagens kapacitet i coronakrisen.

– Exakt här kommer vår studie in. Vi ska ta fram en modell för hur vi kan förstå olika omställningar i relationen mellan företag och offentliga aktörer. Här finns lärdomar att göra kring förutsättningar och ledning, säger Joakim Netz.

Hans och Mattias Axelsons forskningsprojektet heter "Snabb förmågeutveckling för motståndskraftigt civilt försvar – Fallstudier hur näringslivets kapaciteter bidrar i coronakrisen".

Projektet ingår i uppställningen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av flera snabbstartade, kortare forskningsprojekt om coronakrisen. Myndigheten började finansiera projektet den 1 maj i år och det kommer att pågå till den 31 mars nästa år. MSB:s målsättning är att starta sex forskningsprojekt våren 2020 och tre till under 2021.

Kontaktuppgifter

Joakim Netz, Tekniska Högskolan i Jönköping

Telefon: 036-10 16 01

Mejl: joakim.netz@ju.se

2020-05-18