Ingrid Wadskog omförordnad som vd för JTH

Ingrid Wadskog är sedan 2017 vd och akademisk ledare för Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Nu står det klart att hennes förordnande som vd förlängs i ytterligare fyra år.

Ingrid Wadskog

Ingrid Wadskog

– Ingrid är en mycket uppskattad ledare och hon är en viktig kraft i arbetet med att säkra en fortsatt positiv utveckling för JTH. Förtroendet för Ingrid är stort i organisationen och även bland Jönköping Universitys externa samarbetspartners. Med sin erfarenhet av både strategiskt och operativt ledarskap, och med sitt stora engagemang för verksamheten, kommer Ingrid att fortsätta bidra i arbetet med att utveckla såväl JU som JTH, säger Agneta Marell, rektor för Jönköping University.

– Jag har haft tre fantastiska år som vd, och jag ser fram emot de kommande åren. Mitt huvudfokus är fortsatt att skapa attraktiva utbildningar och relevant forskning - samtidigt vill jag att våra samarbeten med näringsliv och andra intressenter ska fördjupas ytterligare. Här finns så mycket som är bra och värt att bevara, kombinerat med ett starkt driv framåt och viljan att alltid fortsätta utvecklas, säger Ingrid Wadskog, vd och akademisk ledare för JTH.

Ingrid Wadskog har tidigare haft flera ledande positioner på Tekniska Högskolan, bland annat som avdelningschef på Industriell organisation och produktion samt studieledare för forskarutbildningen. Hon har även en forskningsbakgrund och är disputerad vid Göteborgs Universitet inom mikrobiologi.

 

Kontaktuppgifter

Ingrid Wadskog, ingrid.wadskog@ju.se, 036-10 16 50

Agneta Marell, agneta.marell@ju.se, 036-10 10 01

2020-06-24