Studentkåren anordnar inspark för nya studenter

Jönköpings Studentkår planerar för att anordna insparksaktiviteter för nya studenter under tre veckor, preliminärt mellan 31 augusti och 18 september. Aktiviteterna är noga planerade för att följa rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

- Insparken är viktig, även om den i år inte kommer att se ut som den brukar. Men vi har beslutat genomföra den på ett så säkert och kontrollerat sätt som möjligt, för att ge nya studenter en möjlighet att komma in i ett socialt sammanhang, säger Sophia Fröberg Liljenberg, ordförande för Studentkåren.

Beslutet är taget i samråd med JU och i dialog med Polismyndigheten och andra relevanta myndigheter.

Hur coronasäkras genomförandet?

Insparken kommer att genomföras under tre veckor istället för de cirka tio dagar som är normalt. Aktiviteterna sprids ut i olika parker och på olika dagar. Genom att sprida ut insparksaktiviteterna minskas risken för smittspridning.

Studentkåren koordinerar nu logistiken kring insparken genom att se över varje planerad aktivitet för att minimera potentiell smittspridning. Några av de faktorer man tittar på är:

  • Hur vi säkrar avstånd mellan individer
  • Hur vi säkrar avstånd mellan olika faddergrupper
  • Hur storleken på faddergrupperna bestäms
  • Att vi säkrar aktiviteter utan kroppskontakt
  • Hygienrutiner
  • Hur tillgången till handsprit och/eller tvål och vatten ska säkras
  • Rutiner för volontärer och arrangörer (personal)
  • Att det planeras enbart utomhusaktiviteter
  • Hur förflyttning till och från aktiviteterna fungerar

Preliminärt kommer varje student kunna delta i tre olika aktivitetstillfällen – ett aktivitetstillfälle per vecka under tre veckors tid, alltså max tre aktivitetstillfällen per student. Ingen enskild aktivitet kommer att samla mer är 50 personer.

Det kommer också att gå att delta i vissa aktiviteter digitalt, för de som inte vill eller kan delta fysiskt.

Kommer insparken krocka med utbildning?

Studentkåren kommer att titta på varje faddergrupps akademiska schema för att så långt det är möjligt undvika krockar med föreläsningar och annan utbildning. Studenter som har obligatoriska studiemoment på sina scheman kommer att uppmanas att delta där istället för i insparkens aktiviteter.

Schemat för de sociala aktiviteterna kommer i nästa vecka finnas på Studentkårens webbplats tillsammans med all annan detaljinformation kring insparken.

Läs mer på http://www.jonkopingsstudentkar.se/

2020-08-20