Forskningscenter vid JU bildar nytt europeiskt nätverk

CeFEO, Centre for Family Entrepreneurship and Ownership, vid Jönköping International Business School (JIBS) är medgrundare av ett nytt nätverk med de främsta forskningscentren inom familjeföretagande i Europa. EuFBC (European Family Business Research Centers Network) lanserades i höst och skapar en gemensam plattform för att presentera och debattera toppmodern forskning om familjeföretagande.

EuFBC är det alla första europeiska forskningsnätverket för forskingscenter inom familjeföretagande. Tanken föddes genom en dialog mellan Massimo Baù, centerledare CeFEO, och representanter för Family Business Center vid universitetet i Bolzano, Italien. De bjöd tillsammans in flera kollegor vid andra kända institutioner för att delta i dialogen.

CeFEO Director, Massimo Baù.

Våra kollegor från Bolzano planerade att besöka JIBS för ett forskningsseminarium, men resan blev inställd på grund av pandemin. Seminariet hölls istället online och vi insåg genast potentialen i att strukturera det här samarbetet med andra toppcenter. Så vi kontaktade våra partners i olika forskningsprojekt och ur detta föddes EuFBC, säger Massimo Baù.

EuFBC är utformat med målet att utveckla gemensamma initiativ inom det europeiska forskningslandskapet. Det första initiativet består av en digital plattform där högkvalitativa familjeföretagsstudier delas. Varannan vecka presenteras en studie under ett entimmes lunchseminarium som följs av djupgående feedback och diskussion.

Vi har haft mer än 50 forskare vid varje seminarium. Presentatörerna uppskattar samspelet med riktigt kvalificerade deltagare och den feedback som ges. De som deltog i seminarierna uttryckte också en mycket stor uppskattning för presentationernas kvalitet och ämnenas aktualitet, som utforskar nya riktningar för familjeföretagsforskning, säger Massimo Baù.

Hittills har 13 forskningscenter från nio olika europeiska länder gått med i initiativet och feedbacken har varit mycket positiv. Förhoppningen för framtiden är att nätverksmedlemmar kan samarbeta i forskningsprojekt och gemensamma initiativ inom doktorandutbildning, men även att ge ömsesidigt stöd för utåtriktad verksamhet, projekt och finansieringsansökningar.

EuFBC-seminarier äger rum varannan onsdag vid lunchtid (12.00 – 13.00). De äger rum online och är öppna för presentatörer och medlemmar i de deltagande institutionerna. Externa deltagare kan be om en inbjudan för att delta i seminariet som gäst.

Kalendern av EuFBC seminar.

CeFEO är den ‘Centre for Family Entrepreneurship and Ownership’ vid Jönköping International Business School.

2020-09-28