Hållbarhetsfestival på Jönköping University

Jönköping University Sustainability Festival anordnas 5-7 oktober

Jönköping University Sustainability Festival anordnas 5-9 oktober och är i år i huvudsak digital.

Den 5-9 oktober anordnas Jönköping University Sustainability Festival: “Partnership for our future”. Evenemanget är i huvudsak digitalt, men bjuder även på fysiska inslag, såsom visningar av stadsodlingar i Jönköping. Alla seminarier och framföranden kommer att vara på engelska.

JU Sustainability Festival (JUSF) inleds med Sustainable Innovation Race 5-7 oktober, som arrangeras av Jönköping University (JU) och Science Park. Under Innovation Race tilldelas studenter på JU caseuppgifter från de sex deltagande företagen för att lösa utmaningar på temat hållbarhet.

- Det är en exklusiv händelse där studenter samarbetar inom JU och får pröva sina förmågor att vara innovativa under 24 timmar. Syftet är att ta fram förslag på lösningar inom hållbarhet för det lokala näringslivet, säger Guénola Nonet, ordförande för Jönköping University Sustainability Network (JUSN), som arrangerar hållbarhetsfestivalen.

JUSN vill med Innovation Race inspirera små- och medelstora företag till att ompröva sina verksamheter, sin service och sina produkter för att kunna bidra till en miljövänligare värld.

- Studenterna som deltar i Innovation Race är extremt glada över att få den här unika möjligheten och vi hoppas att det blir ett årligt återkommande event, säger Guénola Nonet.

Innovation Race sker vanligtvis ute på företagen, men på grund av coronapandemin har eventet förlagts till JU:s campus. Studenterna kommer att få del av digitala föreläsningar om hur man lär sig att bli kreativ och hur man presenterar och säljer in sin företagsidé. Företrädare för de sex företagen kommer att finnas med ute på campus under Innovation Race. Studenterna kommer även att ha tillgång till en grupp experter inom olika områden, som kan hjälpa dem att lösa sina uppgifter. På onsdag eftermiddag ska en vinnare utses i Innovation Race.

Sustainability Day 8 oktober

Sustainability Day den 8 oktober invigs av Guénola Nonet. Då välkomnas bland annat studenter, JU-personal och representanter för Region Jönköping län och Jönköpings kommun samt andra aktörer till digitala möten för att nätverka och brainstorma fram idéer för en hållbar framtid.

- Vi ser fram emot att inspirera studenter, personal och andra intressenter att jobba för hållbarhet. Lärosäten har en stor roll att spela för att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader. Vi behöver agera snabbt för att skapa en medvetenhet bland lärare för att försäkra oss om att alla våra examinerade studenter är välinformerade i hållbarhetsfrågor, säger Jonelija Zelic från JUSN. 

Förhoppningen är att JU Sustainability Festival kan fungera som en katalysator för att inspirera kollegor och studenter på JU, men även hela Jönköpings kommun att göra mer för hållbarhet och för att nå de globala målen.

- Festivalen är en bra start, men vi behöver göra mer. Vi behöver ändra våra utbildningar så att hållbarhet finns med i all undervisning och vi behöver göra det tillsammans med andra relevanta intressenter, säger Andreas Friberg från JUSN.

JU Sustainability Day 8 oktober

 • Anna Olsson och Patrik Kinnbom, sektionschef för hållbar utveckling respektive sektionschef för regional utveckling i Region Jönköpings län, kommer att ge sina perspektiv på hållbarhetsfrågor.
 • Entreprenören och innovatören Stefan Lundvall ska prata om stadsodlingar.
 • Gunnar Dahlqvist från Hela Människan kommer att redogöra för hälsa och välmående.
 • Det blir även inslag om cirkulär ekonomi och social innovation.
 • JU Sustainability Festival inbjuder till fysiska visningar av flera stadsodlingar (urban farming) i Jönköping (se faktaruta nedan).
 • En eller flera representanter kommer att finnas på plats vid varje odling för att ta emot besökarna och svara på frågor.
 • Vid Österängens konsthall blir det en guidad visning utomhus på engelska av konstutställningen ”Naturen tar över” samt av konsthallens kolonilott. Maxantalet för visningen är satt till 20 personer.
 • Även informationen som ges om stadsodlingen på HLK:s tak kommer att vara på engelska.

Program till JU Sustainabilty Festival samt zoom-länk till JU Sustainability Day den 8 oktober hittar du via den här länken. Öppnas i nytt fönster. Ingen registrering krävs för att ta del av Sustainability Day via Zoom.

Sustainable Innovation Race

De sex företagen som deltar i Sustainable Innovation Race är: Rudenstams Bär & Frukt, Recyctec, Bergo Flooring, Flintab, Hags och ROL Ergo.

Visningarna av stadsodlingar i Jönköping

Kvarteret Ödlan: Tisdag 14-17 och torsdag 09-16.

Tändstickans stadsodling: Onsdag kl. 12.45-14.00 (Obs, inställd!) och kl. 17.00-18.30.

Österängens konsthall: Onsdag kl. 15.00-16.30. Föranmälan krävs och görs via den här länken. Öppnas i nytt fönster.

Takodlingen på Högskolan för lärande och kommunikation: Onsdag kl. 14-17. Föranmälan krävs och görs via den här länken. Öppnas i nytt fönster.

Svampodling i Kålgårdsparken: Fredag kl. 09-15.

Jönköping University Sustainability Network (JUSN)

Jönköpings University Sustainability Network är en unik plattform skapad av Rektors kansli på Jönköping University (JU). Syftet är att stödja samarbete mellan samtliga bolag och organisationer på JU för att arbeta tillsammans för en hållbar framtid.

Att ha ett gränsöverskridande samarbete och en sådan dialog för att främja hållbarhet är världsunikt inom högre utbildning. Jönköping University Sustainability Network är en plats där samarbete för hållbarhet inom forskning, utbildning, samhällsengagemang, verksamhetsledning och styrning får möjlighet att växa. JUSN representeras av följande medlemmar:

 • Guénola Abord-Hugon Nonet, ordförande för JUSN och representant för JIBS.
 • Jonelija Zelic, Tekniska Högskolan
 • Johanna Bergström, Högskolan för lärande och kommunikation
 • Inger Ahlstrand , Hälsohögskolan
 • Xiaoli Du Nordenankar, JUE (Jönköping University Enterprise)
 • Andreas Friberg, Högskoleservice
 • Marija Ilikj vice ordförande i SSA (Students for Sustainable Action)
2020-10-02