Firar 10 år av policyrelevant forskning

Center for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) vid Jönköping International Business School firar 10-årsjubileum i december 2020.

- Under de senaste tio åren har vi lyckats påverka både i Sverige och utomlands, med relevanta forskningsresultat som bidrar till olika beslutsprocesser, säger CEnSE centerledare Johan Klaesson.

CEnSE directors, Mikaela Backman, Johan Klaesson and Sofia Wixe, sitting in the JIBS lobby, smiling towards the camera.

CEnSE centerledare Johan Klaesson (i mitten) med biträdande centerledarna Mikaela Backman (till vänster) och Sofia Wixe (till höger).

CEnSE grundades 2010 och är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på entreprenörskap, innovation, regional utveckling och stad-landsbygdsdynamik.

- Forskningen vi gör här på CEnSE handlar om regional utveckling och ekonomisk geografi. Vi tittar inte bara på vad människor gör och vad företag producerar utan var de gör det. Platsen är viktig för de ekonomiska resultaten, förklarar CEnSE centerledare Johan Klaesson.

CEnSE har bildat starka nätverk i samarbete med intressenter såsom Jordbruksverket, Region Jönköpings län, Region Skåne och Trafikverket. Deras samarbetsprojekt med lokala intressenter har varit särskilt viktiga för Jönköpingsregionen.

- Under åren har vi på Jönköpings kommun haft ett antal samarbeten med CEnSE som har varit till stor nytta för oss. Vi har bland annat samarbetat i frågan om höghastighetståg och CEnSE har bidragit med ovärderlig kunskap om ekonomisk tillväxt baserat på geografiska faktorer med fokus på regional och lokal nivå, säger Stefan Lind, chef för översiktlig planering på Jönköpings kommun.

Förutom det regionala har CEnSE också lyckats bygga upp ett nationellt och internationellt rykte under de senaste tio åren genom forskning som tittar på aktuella och relevanta problem, och ligger till grund för beslut som fattas av politiska beslutsfattare. Detta har skett genom till exempel projekt som TASTE (Towards a smart rural Europe) där forskningsresultaten kommunicerades till både nationella politiker och EU-politiker inom landsbygdsutveckling.

CEnSE är också känt för sina data om innovation, särskilt innovation i mindre företag på landsbygden. Data om mindre företag, med max 10 anställda, ingår inte i de officiella uppgifterna från Statistiska Centralbyrån, som tenderar att fokusera på större företag i stadsområden. CEnSE är alltså unikt i forskningen om innovation i den här storleken och sammanhanget.

Under hela vår historia har produktionen av forskning och publicerade artiklar i ledande vetenskapliga tidskrifter ökat i antal, omfattning och kvalitet, säger Johan Klaesson.

View of JIBS from the bridge by Campus Arena.

CEnSE är en av tre forskningcentrum vid Jönköping International Business School.

Centret föddes ur RUREG, Jönköping International Business Schools forskningsenhet för entreprenörskap och tillväxt på landsbygden, som under hösten 2010 omvandlades till CEnSE. I och med det gick man från ett rent landsbygdsfokus till att införliva frågor kring urbanisering och regional utveckling inom dess forskningsämnen.

- JIBS har haft en lång tradition av att forska inom regional utveckling och entreprenörskap, ofta ur ett geografiskt perspektiv. Vi har också haft turen att ha många framstående professorer här som arbetar inom detta område. Det är en miljö som CEnSE har kunnat frodas i, säger Johan Klaesson.

Trots den nationella och internationella räckvidden anser Johan Klaesson att Jönköping är CEnSEs naturliga hem:

- Det är ingen slump att vi är baserade i Jönköping. Vår forskning överensstämmer mycket med traditionerna i näringslivet här, där entreprenörskap och småföretag är mycket viktiga drivkrafter för ekonomin i regionen, förklarar Johan Klaesson.

CEnSE har tydliga ambitioner för de kommande tio åren:

- Vi vill fortsätta vår högkvalitativa forskning, fortsätta öka vårt nätverk och fortsätta att vara relevanta. Det är viktigt för oss att centrumets forskning är nära anpassad till vad som händer i det politiska landskapet och att vi är till hjälp för företagen och samhället i framtiden.

Ta reda på mer

Du kan ta reda på mer på CEnSE hemsida eller genom att kontakta cense@ju.se

CEnSE har också en ny bloggpost på vertikals.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-12-07