Aktiestinsens stiftelse tilldelade projekt om äldres säkerhet 150 000 kronor

Den årliga stipendieutlysningen från Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse delade den 27 januari ut 150 000 kronor till projektet ”Äldre i säkerhet”. Projektet kommer att rikta sig till personer på äldreboenden och mötesplatser i Nässjö som genom studiecirklar ska diskutera säkerhet nu och då utifrån sju teman.

Den digitala stipendieutdelningen.

Ceremonin som vanligtvis inleds med en gemensam lunch och därefter presentationer från både årets och fjolårets stipendiemottagare fick i år bli en digital tillställning. Hälsohögskolans vd, Marie Ernsth Bravell, som också är ordförande för stiftelsen, inledde eftermiddagen med en kort dragning kring stipendieprocessen och tillkännagav att projektet ”Äldre i säkerhet” tilldelas 150 000 kronor.

Därefter tog Dennis Peterson, som är representant från stiftelsen vid och berättade lite om vem Aktiestinsen, Lennart Israelsson (1916–2017), var och hur han alltid ville se framåt och långsiktigt. Något som blir tydligt när man hör att han 1946 började spara 600 kronor i aktier som vid hans bortgång vuxit till en portfölj värd 150 miljoner kronor.

- Stiftelsen vid Hälsohögskolan var den av hans fem stiftelser som han var mest stolt över och han var mycket glad över att ha blivit utnämnd till hedersdoktor vid Jönköping University, berättade Dennis Peterson.
Två kvinnor i ett större rum vid skrivbord bakom datorer

Från vänster Camilla Karlsson och Madeleine Svärd, årets stipendiater.

Årets mottagare av stipendiet, Madeleine Svärd och Camilla Karlsson, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet vuxenskolan, presenterade sedan projektet och hur pengarna ska användas.

- Trots coronapandemins inverkan är vi är hoppfulla och optimistiska och tror att vi kommer kunna genomföra projektet under 2021. I alla studiecirklar kommer vi att diskutera positiva och negativa aspekter kring hur säkerhet förändrats utifrån olika teman till exempel bank, natur och miljö och trafik. Vi hoppas också att det kommer bli en trevlig och mysig stund tillsammans, sa Madeleine Svärd som är huvudsökande till projektet.

I projektet ingår även Therese Jonsson från Hälsohögskolan och Richard Lindqvist från Höglandets räddningstjänst. Tanken är att man efter att studiecirklarna är färdiga ska sammanställa ett diskussionsmaterial som kan användas i många olika verksamheter. Till exempel i undervisningen till studenterna på Hälsohögskolan, hos räddningstjänsterna, inom äldreverksamhet och hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Eftermiddagen avslutades med att de tre projekt som tilldelades medel vid fjolårets stipedieutlysning presenterade hur det hade gått för dem. Gemensamt för dem är att man varit på god väg före coronapandemin och på olika sätt fått tänka om kring projekten.

Bildspel från den digitala stipendieceremonin.

Fakta Aktiestinsens Stiftelse

Lennart Israelsson var en SJ-anställd stationsföreståndare i Småland, som tjänade en förmögenhet på aktieplaceringar vilket gav honom smeknamnet ”Aktiestinsen”. Under senare delen av sitt liv donerade Israelsson miljontals kronor till olika stiftelser. Det finns nu fem stiftelser med hans namn, varav en är Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa.

Stiftelsen utlyser årligen - som flest - åtta stipendier om sammanlagt – och som högst - 500 000 kr till yrkesverksamma, entreprenörer, forskare och studenter för att främja entreprenöriellt utvecklingsarbete och/eller forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.

2021-01-28