Fyra nya masterutbildningar på Tekniska Högskolan i höst

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH)

I höst startar Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) fyra nya masterutbildningar.

Tekniska Högskolan vid Jönköping University startar i höst fyra nya utbildningar på avancerad nivå (master).

- Det unika med våra masterutbildningar är vårt nära samarbete med näringslivet, säger Patrik Cannmo, utbildningschef på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

Patrik Cannmo, utbildningschef på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

Patrik Cannmo, utbildningschef på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

JTH startar de nya masterutbildningarna för att kunna erbjuda alla sina studenter en naturlig fortsättning på sina kandidatprogram samt locka studenter utifrån. Arbetet med att ta fram utbildningarna har pågått i drygt två år och Patrik Cannmo tror att de kommer att bidra till ett ökat söktryck på JTH. Men det är lite dubbelbottnat, menar han.
- Vi har bra högskoleingenjörsutbildningar på JTH och är det högkonjunktur i Sverige får så gott som alla våra ingenjörsstudenter jobb efter examen. Det vill vi ju, men då kan det vara svårt att locka dem med en masterutbildning. De som är mest intresserade av ämnet tycker vi ska läsa även master hos oss och nu kan vi erbjuda det till alla våra studenter, säger han.

Öppnar upp nya möjligheter

Främsta skälet till att läsa master är att det förbättrar möjligheterna till en framtida karriär inom näringslivet, betonar Patrik Cannmo. Det kanske inte behövs till ditt första jobb, nämner han, men en master sätter spets på dina kunskaper och öppnar upp möjligheter till jobb som annars kanske varit utom räckhåll.

Det unika med JTH:s masterutbildningar är enligt Patrik Cannmo det nära samarbetet med näringslivet och att utbildningarnas innehåll anpassas efter marknadens behov.

- Det och möjligheten till att jobba och studera utomlands genom JTH-IC (Internationella Campus) är ett par av våra USP:ar (Unique selling points) på JTH.

Läs mer om JTH:s utbildningar via den här länken.
Läs mer om Internationella Campus via den här länken.

De fyra nya masterutbildningarna på JTH

* Materials and Manufacturing
* Product Design
* Supply Chain Operations Management
* Production Engineering and Management

Masterprogrammen Sustainable Building Information Management och AI Engineering startade 2017 respektive 2019 på JTH, men har genomgått flera förändringar.

JTH startar i höst även det femåriga programmet Civilingenjör i Datateknik, där de två sista åren är på masternivå.

2021-03-25