Högsta betyg till Vårdadministratörs-programmet

Yrkeshögskoleprogrammet Vårdadministratör har fått högsta betyg från Myndigheten för yrkeshögskolan. Programmet, som drivs av Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University (JU), i samarbete med Jönköping Academy och Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin vid Hälsohögskolan, fick "Mycket hög kvalitet", inte bara som ett övergripande betyg, utan också i varje enskilt kriterium där utbildningen bedömdes.

bild: unsplash

Bland anledningarna till att Vårdadministratörsprogrammet har fått betyg, ”Mycket hög kvalitet”, nämnde Myndigheten för yrkeshögskolan programmets starka arbetslivsanknytning, det omfattande kvalitetsarbetet som utförs av kurskoordinatorn och programansvariga, och det höga antalet studenter som söker och framgångsrikt examineras från programmet.

– Det här är riktigt goda nyheter för vårt program. Beskedet säger att vi gör vad vi ska göra, och att vi gör det med hög kvalitet, säger Ewa Beiving, programansvarig för Vårdadministratörsprogrammet på JIBS.

Ett nära samarbete mellan fackhögskolorna på JU och Region Jönköpings län

Programmet Vårdadministratör erbjuds av JIBS i samarbete med Jönköping Academy, som är ett forsknings- och utbildningscentrum vid Hälsohögskolan (HHJ) vid JU och även med Region Jönköpings län. Programmet har pågått sedan 2005, men det är första gången det väljs ut för en kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Förutom ett bra samarbete mellan JIBS och HHJ är detta program också resultatet av ett bra och nära samarbete med Region Jönköpings län, som är våra studenters huvudarbetsgivare. Det finns ett stort behov av vårdadministratörer i regionen och när vi följer upp våra studenter sex månader efter examen har alla fått jobb, säger Ewa Beiving.

Omfattande analys av programmet

Kvalitetsgranskningsprocessen för programmet började i november 2020 och innebar en omfattande analys av alla delar av programmet, tillsammans med intervjuer med programansvarig, personalansvarig, ledningsgrupp, lärare och studenter. Handledare från regionen deltog också i en enkätundersökning. Baserat på de insamlade uppgifterna skrev Myndigheten för yrkeshögskolan en preliminär rapport och fattade sedan sitt slutliga beslut den 25 mars 2021.

– Nu blickar vi framåt och strävar efter att göra programmet Vårdadministratörsprogrammet ännu bättre! säger Ewa Beiving.

2021-04-01