Regional spetskompetens banar väg för ny tandläkarutbildning vid Jönköping University

Exteriörbild på Hälsohögskolan

Arbetet med en ny tandläkarutbildning på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) fortsätter. Tandläkarutbildningen kommer vara viktig för att säkra en god och jämlik tandvård för hela Sverige. Som ett steg i processen inrättar JU nu tre nya kombinationstjänster inom odontologi som ger viktig kompetens för att arbeta vidare med uppbyggnaden av tandläkarutbildningen och samtidigt bidra till forskning och innovation.

För att skapa ytterligare förutsättningar för en tandläkarutbildning inrättar nu Jönköping University en helt ny typ av tjänst, där personer som arbetar och forskar på lärosätet samtidigt kan arbeta kliniskt i regionen. De så kallade kombinationstjänsterna är en viktig del för att ytterligare stärka den redan goda samverkan mellan Region Jönköpings län och Jönköping University. Till att börja med handlar det om tre nya tjänster, en professur och två lektorstjänster. Tillsammans kommer de att stärka den akademiska miljön vid Hälsohögskolan och JU genom att utveckla området odontologi med kompetens, erfarenhet och innovation.

- Nu tar vi ett stort och viktigt steg för den kommande tandläkarutbildningen. Vi är väldigt glada att genom dessa rekryteringar och kombinationstjänster få bästa möjliga förutsättningar i det fortsätta arbetet. Ola Norderyd, Fredrik Frisk och Shariel Sayardoust har erkänd och respekterad kompetens inom sina odontologiska områden och deras kompetenser kommer verkligen att stärka Hälsohögskolan, säger Marie Ernsth Bravell, vd för Hälsohögskolan, Jönköping University.

Samverkan genomsyrar den planerade utbildningen

Jönköping University har i nära samverkan med Region Jönköpings län och Linköpings universitet utvecklat ett unikt utbildningskoncept för en ny tandläkarutbildning. En stor del av den kliniska träningen kommer att utföras i elva av Sveriges 21 regioner, vilka JU samarbetar med. En liknande modell används vid universitetet i Tromsö, Norge, där man sett att studenterna ofta väljer att stanna kvar och arbeta i den region där de utfört sin praktik. Upplägget av utbildningen gör därmed att de studenter som utbildas vid JU också i framtiden bidrar till en geografisk spridning av kompetens i hela Sverige.

– Vi ser fram emot att få vara med och bidra till en stärkt och jämlik tandvård i hela Sverige. Tillsammans är vi med och bygger för framtiden, säger Ola Norderyd, som tillträder som professor tillsammans med Shariel Sayardoust och Fredrik Frisk som tillträder som lektorer vid den planerade tandläkarutbildningen.

”JU får spetskompetens”

– Den kommande tandläkarutbildningen sker i samverkan mellan Jönköping University och Region Jönköpings län. För Folktandvården innebär den en höjning av den akademiska nivån och möjliggör nya akademiska karriärvägar, säger Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör vid Folktandvården i Region Jönköpings län och fortsätter:

– Den statliga tandvårdsutredningen som presenterades under våren pekar tydligt på en regional och geografisk ojämlikhet i tillgången på tandvård. I Ola Norderyd, Fredrik Frisk och Shariel Sayardoust får JU den spetskompetens som krävs för att utveckla en forskningsinriktad akademisk miljö kopplad till tandläkarutbildningen. En miljö som i slutändan kommer ge hela Sverige tillgång till fler och mer kliniskt mogna tandläkare.

De får kombinationstjänster
Ola Norderyd, övertandläkare vid avdelningen för parodontologi, verksamhetschef vid Odontologiska Institutionen (OI) och docent, rekryteras till en nyinrättad professur. Tillsammans med sina kollegor Fredrik Frisk, övertandläkare vid avdelningen för endodonti, studierektor vid OI och docent, och Shariel Sayardoust, övertandläkare vid avdelningen för parodontologi och medicine doktor som kommer att verka som lektorer vid utbildningen.

Vill du veta mer?

Marie Ernsth Bravell, vd och akademisk ledare för Hälsohögskolan, Jönköping University
073-910 16 83

Agnetha Bartoll, Tandvårdsdirektör, Folktandvården, Region Jönköpings län
0706-32 53 32

2021-05-05