Fokus på hållbarhet för företag

Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University har startat flera nya initiativ för att hjälpa företag att identifiera nya hållbara lösningar. Från och med hösten 2021 kommer JIBS att erbjuda en rad nya utbildningar om hållbarhet som är utformade för små och medelstora företag (SMF) och familjeföretagare.

Från och med hösten 2021 erbjuder Media, Management and Transformation Centre (MMTC) två nya kurser med fokus på hållbarhet: en uppdragsutbildning och en så kallad livslångtlärande-kurs. MMTC deltar också i ett forskningsprojekt kring social innovation som riktar sig till företag i Jönköpingsregionen. Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) startar en kurs om hållbarhet för familjeföretagare under våren 2022. Förhoppningen är att locka sökande från regionen, såväl som från det nationella och internationella näringslivet till utbildningarna.

Nya kurser för att möjliggöra hållbar verksamhet

Accelerating a sustainability transition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en kurs som omfattar 15 högskolepoäng och ges på engelska i samarbete med Region Jönköpings Län. Den riktar sig till chefer, ägare, verksamhetsutvecklare och entreprenörer, både nationellt och internationellt, som sedan tidigare har en kandidatexamen i företagsekonomi och vill leda processen mot ökad hållbarhet inom sin organisation.

Kursen Omställningskraft för hållbarhet i SMEs  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är en livslångtlärande-kurs, som omfattar 3 högskolepoäng och ges på svenska. Kursen ges i samarbete med Region Jönköpings Län och kommer att ge små och medelstora företag i Jönköpingsregionen en inblick i hur man kan implementera hållbarhet i verksamheten.

Sustainability and Ownership är en kurs som omfattar 15 högskolepoäng och ges av CeFEO, med stöd i form av finansiering från KK-stiftelsen. Kursen lanseras våren 2022 och riktar sig till familjeföretagare både nationellt och internationellt.

- Det är viktigt att vi som lärosäte står för kunskap och medvetenhet i samhället i frågor som är högt upp på agendan för näringslivet. Hållbarhet är ett ämne som mer och mer blir en del av våra utbildningar, både inom uppdragsutbildning och livslångtlärande, men också inom våra vanliga utbildningsprogram, säger Naveed Akhter, utbildningschef vid JIBS.

Fler hållbarhetssamarbeten

Förutom de nya utbildningserbjudandena deltar JIBS också i ett nytt forskningsprojekt, SIRU 2.0, i samarbete med Coompanion Jönköpings Län. Projektet syftar till att hjälpa små och medelstora företag att genomföra sociala innovationer och aktiviteter relaterade till hållbarhet i sina organisationer.

- Dessa nya utbildningsinitiativ och forskningsaktiviteter visar hur vi på JIBS, i samarbete med en rad partners och intressenter, står för vår vision om att vara både relevanta och ansvarstagande. Vi är mycket medvetna om de nuvarande utmaningarna i samband med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, och vi är fast beslutna att ta vårt ansvar för att få igenom positiva förändringar, säger Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare för JIBS.

Ansökan är nu öppen till kurserna Accelerating a Sustainability Transition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Omställningskraft för hållbarhet i SMEs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information på MMTC and CeFEO webbplatser

Läs mer om projektet SIRU 2.0 project här.

2021-06-07