Masterstudenter hjälper Region Jönköping med hållbarhetsstrategier

Det är dags att förändra synen på företagande – tiden för ”business as usual” är definitivt över. Region Jönköpings län (RJL) arbetar aktivt med sin handlingsplan för hållbar affärsutveckling i regionen med målet att vara en hållbar region 2035. Som en del i detta skapades ett samarbete med masterstudenter från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University (JU).

Förra året möttes representanter för JIBS och Regional utveckling för att diskutera hur masterstudenter skulle kunna bidra till RJL:s handlingsplan för hållbar affärsutveckling med kreativitet och kunskap från sina högskolestudier. Resultatet av det första samverkansprojekt blev mycket lyckat och i år har samarbetet utvecklats ytterligare.

Ett partnerskap för en mer hållbar region skapades inom projektet "Vägar till hållbar utveckling" där RJL har samarbetat med JU och masterstudenter i kursen "Managing Responsibility for Corporate Sustainability". Med RJL:s vägledning har studenterna skrivit rapporter och presenterat strategier som RJL kan anamma som del i arbetet för en mer hållbar region. Av 12 presentationer valdes tre vinnande förslag utifrån kriterierna "innovation, genomförbarhet, samarbete och relevans".

Hållbara samarbeten är nyckeln till framtiden

Jenny Jakobsson är ansvarig lärare för projektet och hon är mycket nöjd med resultatet. Hon menar att det finns många synergier att uppnå genom att föra samman näringslivet och akademin.

– Det behövs mycket mer interaktion och samarbete för att möta de hållbarhetsutmaningar vi står inför. Vi har inte alla lösningar idag och ett sätt att hitta svar är att skapa samarbeten som det här, där kreativitet och innovation står i centrum. Att studenternas projekt kan få en påtaglig inverkan på regionens handlingsplan gör mig otroligt glad, säger hon.

Projektet har också varit mycket uppskattat bland studenterna. Deras medvetenhet om att det är både brådskande och nödvändigt att skapa hållbara och ansvarsfulla företag är stor. Att kunna bidra med konkreta idéer och lösningar som kommer att vara till verklig nytta i det viktiga arbetet är något de värderar högt.

- Jag blev både överraskad och förväntansfull när projektet presenterades för oss. Jag trodde aldrig att en organisation som regionen skulle vilja samarbeta med studenter för att ta del av våra åsikter och förslag på hur vi kan uppnå en mer hållbar framtid. Det har varit så inspirerande att göra den här gemensamma satsningen och hitta lösningar tillsammans, säger Tamara Schmoll, en av masterstudenterna i projektet.

Mariana Morosanu, project leader for "Roads to Sustainable Development" at RJL

Mariana Morosanu, project leader for "Roads to Sustainable Development" at RJL

Mariana Morosanu, är projektledare för "Vägar till hållbar utveckling" på RJL och ansvarig för samarbetet med JIBS. Även hon lovordar projektet och resultatet av samarbetet.

- Att få möjlighet att formulera problemområden som är viktiga för vårt arbete med hållbar regional utveckling, och sedan få vägleda studenterna och se hur de tar till sig våra rekommendationer och delger oss sina värdefulla förslag för vårt arbete framåt har varit fantastiskt. Det är en möjlighet vi verkligen rekommenderar fler av länets aktörer att ta del av. Hållbarhet är allas angelägenhet, och vi måste hitta sätt att arbeta tillsammans för att nå resultat. Studenternas engagemang och kreativitet har varit fantastiskt. Jag tror att det bästa sättet att uppnå hållbar utveckling är genom sådana här samarbeten, säger hon.

Här hittar du mer information om Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi

2021-06-27