Under Orange Day sätts våld i nära relationer i fokus

En trasig blå kruka mot grått betongolv.

Orange Day är ett initiativ av FN som sätter ljus på mäns våld mot kvinnor och uppmärksammas årligen den 25 november och under veckan pågår även initiativet ”En vecka fri från våld” runtom i landet. Genom utbildning och forskning bidrar Jönköping University (JU) till att öka kunskapen om våld i nära relationer.

Bild som fylls i från grått till orange med texten #Orangetheworld

Orange the world. Bild hämtad från: UN Women Sverige

Kursen Våld i nära relationer bland äldre på Hälsohögskolan vid Jönköping University gavs första gången som sommarkurs 2020. Sedan dess har den gått varje termin och söktrycket har varit högt. Till varje tillfälle brukar 150–300 personer söka (till 40 platser).

— Jag tror att intresset är högt för kursen och ämnet våld i nära relation för att det är ett aktuellt ämne som både media och politiken tar upp regelbundet. Däremot pratas det inte så mycket om hur äldre personer blir utsatta för våld i relationer, relationer som förväntas vara förtroendefulla, säger Lena Östlund, programsamordnare för kurser vid Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan.

Äldre som utsätts för våld i nära relationer riskerar försämrad hälsa och livskvalitet. Våld i nära relationer inkluderar bland annat fysiskt, psykiskt och socialt våld, det kan även handla om försummelse, isolering eller situationer där den äldre personen inte får den vård eller omsorg hen behöver.

— Om våld bland äldre inte uppmärksammas även i dessa sammanhang finns en risk att detta perspektiv glöms bort eller åtminstone inte ges tillräckligt utrymme i utbildningarna. I takt med att fler personer blir äldre finns det en ökad risk att fler äldre utsätts för våld, berättar Lena Östlund.

Porträttbild av kvinna

Lena Östlund

Sedan 2018 finns krav på att utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska ingå i vissa högskoleutbildningar med yrkesexamen såsom socionomexamen, sjuksköterskeexamen, läkarexamen och juristexamen. Nina Åkerlund är universitetslektor i socialt arbete på Avdelningen för socialt arbete. Hennes forskningsfokus innefattar bland annat våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, och barn som upplever våld.

— Tidigare ingick undervisning om våld på de aktuella utbildningarna, men nu pågår arbetet med att även synliggöra det i lärandemål och att examinera kunskaper om våld. Om det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet – att mäns våld ska upphöra - ska bli verklighet måste yrkesverksamma bli bättre på att identifiera våld och därför är det så viktigt att det här nu har blivit ett examensmål. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som orsakar mänskligt lidande och får stora samhällsekonomiska konsekvenser. Våld är dessutom ett prioriterat politiskt område, säger hon.

Porträttbild av kvinna

Nina Åkerlund. Foto: Camilla Zilo

Nina Åkerlund leder just nu ett forskningsprojekt rörande studenters perspektiv på lärande och undervisning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning regeringens intentioner om kunskapshöjande fått avsett effekt.

— Regeringen har som intention att höja studenters kunskapsnivå om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation och jag har fått i uppdrag att ta reda på om denna intention har uppnåtts. Mitt projekt finansieras av Jämställdhetsmyndigheten och JU och min undersökning sträcker sig utanför Jönköping Universitys utbildningar till flera andra lärosäten i Sverige. Vi har nyligen påbörjat materialinsamlingen till projektet och jag ser fram emot att fortsätta undersöka om och hur studenterna själva upplever att deras kunskap rörande våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor förändras under utbildningen, berättar Nina Åkerlund.

Vill du veta mer?

Är du eller någon du känner utsatt för våld?
Om du är mellan 13 och 22 och utsatt för våld eller hot om våld kan du vända dig till Ungdomsmottagningen på 010-242 98 80.
Tjejjouren når du på 036-163682
Mottagningen för våldsutsatta – MVP hjälper kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer. Du når MVP på 036-10 77 22.

Alternativ till våld - ATV erbjuder dels behandling för personer som kommit ur en nära relation där det förekommit våld och, på grund av situationen, har fått en lindrig eller måttlig psykisk ohälsa, dels till personer med aggressionsproblematik/ som utövar våld. ATV når du på 010 - 2411010.

2021-11-25