Ny termin för Offentliga föreläsningar

Under våren kan du lyssna till åtta intressanta föreläsningar som ingår i föreläsningsserien Offentliga föreläsningar på Jönköping University. Helt kostnadsfritt kan allmänheten och alla intresserade ta del dessa populärvetenskapliga föreläsningar som i vår fokuserar på inkludering. Den första i serien äger rum redan på torsdag den 27 januari.

Bild på campus.

– Vi brukar inte ha någon särskild tematik för serien, men i vår blir det ändå lite extra satsning på inkluderingsfrågor ur olika perspektiv, säger Carl-Johan och Joakim Öberg, som är samordnare för föreläsningsserien.

Barbara Czarniawska, senior professor vid Göteborgs universitet, inleder föreläsningsserien på torsdag med sin föreläsning ”Lyckad integration? Skönlitterära beskrivningar av invandringen till Sverige 1945–2017” (Barbara kommer att föreläsa från Göteborg).

Joel Hedengard, universitetslektor i pedagogik och Martin Hugo, doktor i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, kommer i sin föreläsning ”En inkluderande folkhögskola – bildning bortom normerna” berätta om sin forskning kring hur folkbildning fungerar inkluderande för såväl seniorer som bryter normer, som för folkhögskoledeltagare med högfungerande autism och medmänniskor med psykisk ohälsa.

”Formell inkludering och social exkludering – högpresterande elever med utländsk bakgrund” heter föreläsningen som Layal Wiltgren, universitetslektor i pedagogik vid Linköpings Universitet, kommer att hålla. Under föreläsningen ger hon oss en inblick i varför dessa elever inte känner sig socialt inkluderade bland sina klasskamrater trots att de välkomnas på ett formellt plan.

Det var ett axplock av de åtta föreläsningarna, här hittar du hela programmet. Pdf, 276.3 kB, öppnas i nytt fönster.

– Vi ser det som viktigt att erbjuda mötesplatser där vi kan ta del av varandras kunskaper. Vi tycker att vi har hittat en bra form för det både genom att föreläsningarna bara är en timme långa och genom att man ska kunna gå på föreläsningarna utan några särskilda förkunskaper, berättar Carl-Johan Svensson och Joakim Öberg.

Med start den 27 januari klockan 18.30 och flera torsdagskvällar under våren bjuder Jönköping University, i samarrangemang med Folkuniversitetet, in allmänheten till Högskolan för lärande och kommunikation att lyssna till dessa populärvetenskapliga föreläsningar. Föreläsningarna är på olika sätt kopplade till högskolans forskningsområden och är helt kostnadsfria att besöka.

På grund av restriktionerna kommer antalet åskådare begränsas.

Till streamingen och mer om föreläsningarna.

2022-01-25