Med anledning av läget i Ukraina

Jönköping University (JU) följer noggrant händelseutvecklingen av Rysslands invasion i Ukraina och vill visa sitt stöd för studenter och medarbetare som kan komma att drabbas.

Jönköping University ställer sig bakom Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF):s uttalande:

SUHF stödjer lärosäten i Ukraina och instämmer starkt i EUA:s yttrande om solidaritet

”Sveriges universitets- och högskoleförbund vill med kraft uttala sitt stöd till lärosäten i Ukraina, till kollegor, studenter och hela civilbefolkningen som drabbats av den ryska invasionen. Att de ukrainska universiteten nu har stängts på grund av läget kommer att få allvarliga konsekvenser, givetvis för högre utbildning och forskning, men också för samhället i stort på både kort och lång sikt. Våra lärosäten i Sverige följer utvecklingen noga för att kunna bistå drabbade studenter och medarbetare och vi står även redo att, i samarbete med Scholars at Risk, vid behov stödja och hjälpa forskare på flykt. Vår roll som högskolor och universitet är att försvara de akademiska kärnvärdena, universitetens, forskningens och den högre utbildningens frihet, att värna det demokratiska samtalet och det kritiska tänkandet. Alla dessa värden hotas i dagens krissituation. SUHF instämmer därför också starkt i yttrandet från EUA i solidaritet med Ukraina”.

- Jönköping University tar kraftfullt avstånd från alla former av angrepp på demokratin och akademisk frihet. Vi vill uttrycka vårt stöd till våra kollegor i Ukraina och känner med alla som drabbas, säger Jönköping Universitys rektor Agneta Marell.

Samtalsstöd till drabbade

Studenter

Jönköping University har just nu inga utbytesstudenter i Ukraina eller Ryssland. Det finns däremot ett antal studenter från både Ukraina och Ryssland på JU. Studenter som berörs av händelserna eller som kan komma att drabbas kan få stöd av studenthälsan. Studenthälsan erbjuder professionellt stöd genom individuella samtal för studenter i kris och för att stödja deras psykiska välbefinnande.

Jönköping University pausar även de samarbeten som finns med partneruniversitet i Ryssland.

https://ju.se/student/service/studenthalsan/kontakta-oss.html

Medarbetare

Medarbetare som berörs av händelserna och som är i behov av samtalsstöd kan få hjälp av företagshälsovården. Ta dock först en kontakt med din chef.

Omvärldsläget

Händelseutvecklingen går snabbt och på krisinformation.se hittar du den senaste informationen från svenska myndigheter.

Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld – krisinformation.se

2022-03-01