Marie Öhman omförordnad som vd för HLK

Marie Öhman är sedan 2018 vd och akademisk ledare för Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) vid Jönköping University. Nu står det klart, efter omförordnandeprocessen, att hennes förordnande som vd förlängs i ytterligare fyra år.

Marie Öhman

Marie Öhman

Alla nominerade till valförsamlingen fick antingen plats i valförsamlingen där kravprofilen fastställdes eller blev intervjuade av konsultfirman under 360 graders metoden som användes i analysdelen.

– Det är mycket positivt att Marie fortsätter som vd och akademisk ledare för HLK. Marie är en viktig kraft för att säkra en fortsatt positiv utveckling för HLK och hon är en uppskattad och omtyckt ledare med stort förtroende såväl internt som hos HLK:s externa samarbetspartners. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Marie, säger Agneta Marell, rektor för Jönköping University.

– Jag är mycket glad över att få fortsatt förtroende att leda HLK. Det är en fantastisk verksamhet med hårt arbetande kollegor som jag blivit väldigt fäst vid under mina år som vd. Nu ser jag fram emot att få fortsätta att utveckla verksamheten och ta till vara på den kompetens och kreativitet som finns hos oss, säger Marie Öhman, vd och akademisk ledare för HLK.

Marie Öhman är lektor och docent i litteraturvetenskap och var tidigare aktiv vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola där hon var avdelningschef och vetenskaplig ledare för forskningsmiljön SOLD (Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik).

Kontaktuppgifter

Marie Öhman, marie.ohman@ju.se, 036-10 15 00

Agneta Marell, agneta.marell@ju.se, 036-10 10 01

2022-04-27