Regeringen har utsett ny styrelseordförande och två nya styrelseledamöter till Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Den 1 maj tillträdde Anders Danielsson som ny styrelseordförande för Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Stiftelsen fick även två nya ledamöter. De nya styrelsemedlemmarna har en bred och varierad erfarenhet – och representerar såväl det vetenskapliga samfundet som näringslivet. Mandatperioden för de nya styrelseledamöterna är 1 maj 2022 till 30 april 2025.

Porträtt av Anders Danielsson

Ny styrelseordförande är

Anders Danielsson, född 1953, f d landshövding

Anders Danielsson var landshövding i Västra Götalands län mellan september 2017 och november 2021. Danielsson har tidigare bland annat varit generaldirektör för Säkerhetspolisen, generaldirektör för Migrationsverket, generalsekreterare för Svenska Röda Korset samt länspolismästare vid polismyndigheten i Skåne lär. Danielsson är utbildad jurist.

Porträtt av Åsa Thegström

Nya styrelseledamöter är

Åsa Thegström, född 1966, direktör

Åsa Thegström har arbetat på flera ledande positioner inom SAAB. Thegström är idag ansvarig för Business Unit Training and Simulation. Mellan 2013–2016 var hon kommunikationsdirektör. Hon var vice president Flight Operations, Vricon systems 2011–2013. Mellan 2006 och 2010 var Thegström ansvarig för Commercial Aircraft Programs, Aircraft Services, Saab Support and Services. Thegström har stor erfarenhet av internationella affärer bland annat avseende flygplanet Saab 2000.

Porträtt av Maria Jarl

Maria Jarl, född 1973, fil dr

Maria Jarl är sedan 2012 universitetslektor i utbildningsvetenskap, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Maria Jarl doktorerade 2004 i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har bland annat tidigare arbetat som forskarassistent 2007–2010 vid statsvetenskapliga institutionen där. Maria Jarl har haft ett stort antal ledningsuppdrag bland annat som ordförande i det nationella Lärarutbildningskonventet och lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet, ledamot i SUHFs expertgrupp för lärarutbildning, samt flera granskningsuppdrag rörande kvalitet i utbildning.

Stiftelsestyrelsens övriga av regeringens förordnade medlemmar till och med den 30 april 2025 är:

  • Anders Lysén, civilingenjör
  • Søren E. Frandsen, rådgivare
  • Madelene Sandström, ek lic
  • Mats Eriksson, professor
  • Linda Fransson, vd

Utöver de externa ledamöterna ingår rektor och representant för lärarna respektive studenterna i styrelsen. Ny lärarrepresentant är Karin Hellerstedt, biträdande professor i företagsekonomi på Jönköping International Business School vid Jönköping University.

Så här utses styrelsen till Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Stiftelsestyrelsen utser en nomineringsgrupp som föreslår ordförande och externa ledamöter. Nomineringsgruppen arbetat självständigt och lägger fram förslag på namn till regeringen. Regeringen beslutar utifrån förslaget en ny styrelse.

2022-05-02