Över 100 000 nedladdningar av ny bok om industripolitik

Forskningsantologin ”Questioning the Entrepreneurial State”, med Christian Sandström, biträdande professor på Jönköping International Business School, Jönköping University, som en av två redaktörer, har på två veckor laddats ner hela 106 000 gånger. I antologin varnar flera ledande ekonomer för den statliga industri- och innovationspolitiken – som de hävdar saknar vetenskapligt stöd och kostar miljarder skattekronor.

I boken har 30 ledande internationella forskare bidragit med kapitel som diskuterar entreprenörskap, innovationer, marknader och politiska åtgärder. Boken ses till stor del som ett svar på den italiensk-amerikanska professorn Mariana Mazzacutos bok ”The Entrepreneurial State” där hon hävdar att staten har varit den främsta drivkraften bakom innovation och teknisk utveckling – en idé som har fått stort fäste inom framför allt europeisk politik.

Enligt forskarna bakom antologin är detta dock idéer som står på en osäker vetenskaplig grund – men som ligger bakom enorma ökningar i bidragen till företag på såväl nationell som EU-nivå. Staten går, enkelt beskrivet, före och pekar ut vägen framåt och näringsliv och akademin involveras sedan för att ta fram praktiska lösningar som krävs för att nå det önskade målet. Ett slags storskaliga försök att lösa samhällsproblem genom att organisera ekonomin runt olika uppdrag.

Detta är, enligt författarna, en återkomst till den storskaliga industripolitiken – som riskerar att snedvrida en sund konkurrens och som för tankarna till 1970-talets industristöd.

- När politiker ställer hundratals miljarder euro till företags förfogande hamnar pengarna i de redan mäktiga företagens händer. Det som på pappret skall bidra till hållbar utveckling blir i praktiken en form av förtäckta stöd till storbolag. Historien är full av exempel på statliga interventioner i ekonomin som blir tokiga. Under 00-talet blåstes en etanolbubbla i Sverige med hjälp av bidrag, lagstiftning och subventioner. Politikerna trodde att etanol var framtidens bränsle. När bubblan kollapsade stod privatpersoner med trasiga motorer och kommuner hade byggt skuldberg på projekt som varken skapade guld eller gröna skogar, säger Christian Sandström.

Enligt forskarna skulle de resurser som läggs på den här typen av projekt i stället kunnat läggas på att bemöta strukturella problem, som till exempel låg produktivitetsutveckling, hög arbetslöshet och brist på samhällsinvesteringar i nödvändig infrastruktur i stället för att man, som idag, organiserar delar av ekonomin i specifika projekt där utvalda storföretag och samarbetspartners handplockas.

Historiskt har storskalig industripolitik lett till förstelnade ekonomiska strukturer – inte till vare sig miljömässig eller ekonomisk utveckling. Forskarna anser att det är nödvändigt med forskningsbaserad kunskap och oberoende utvärderingar av offentliga investeringar. Till exempel nämner de att en både billigare och bättre väg för att nå förnyelse är sannolikt att underlätta nya entreprenörers möjlighet att utmana etablerade strukturer och bli de verkliga förändringsagenterna.

Positiv respons från världens ledande ekonomer

Christian Sandström är, tillsammans med Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, redaktör för antologin.

Christian Sandström är, tillsammans med Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, redaktör för antologin som är utgiven av SpringerLink och släpptes 25 april i år. Boken har väckt stort intresse och i dagsläget har den laddats ner 106 000 gånger från förlagets webbplats – och den har fått positiv respons från välkända ekonomer.

Anders Borg, före detta finansminister i Sverige, kallar industripolitik och statligt ägda företag för en ”brustna drömmars boulevard och orealistiska visioner” och att boken på ett övertygande sätt visar på detta. Josh Lerner, på Harvard Business School, säger att bokens essäer ”belyser de många hinder som aggressiva statliga ansträngningar för att stimulera entreprenörer kan stöta på, och ger ett hälsosamt korrigerande till naiva recept från både akademiker och beslutsfattare”. Även bloggen Marginal Revolution, som drivs av nationalekonomerna Tyler Cowen och Alex Tabarrok och räknas som en av de främsta ekonombloggarna i världen, tipsar om boken.

- Det är förstås hedrande att flera ledande ekonomer tipsar om boken och att en av de främsta ekonomibloggarna i världen länkar till den. Kanske är det också en indikation om att vår bok ligger rätt i tiden och har ett globalt budskap, säger Christian Sandström.

- Inte ens mamma brukar läsa min forskning, men nu känner jag mig som en influencer med grått hår och bolån, avslutar han med ett leende.

Ladda ner boken kostnadsfritt här

Läs mer om Christian Sandströms forskning här

Kontakt

2022-05-12