Jönköping University utser mottagare av hederspriser

2022 års mottagare av Per Risberg-stipendiet och Pedagogiska priset vid Jönköping University (JU) är nu utsedda. Per Risberg-stipendiet går till Charlotta Mellander och Pedagogiska priset går till Darko Pantelic. Priserna delas ut vid Akademisk högtid den 8 oktober.

Per Risberg-stipendiet

Stipendiet Per Risberg Memorial Fund tilldelas någon som utmärker sig inom entreprenörskap och samarbete med regionen. I år går priset till Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS), bland annat för sitt arbete med projektet Vertikals, en bloggbaserad plattform för forskningskommunikation.

Stipendiet som uppgår till 30 000 kronor delas ut efter samråd med Jönköping University och Handelskammaren Jönköpings län. Priset har delats ut sedan 2019 och nu när det delas ut för fjärde gången är det Charlotta Mellander som får ta emot det med motiveringen:

Charlotta Mellander är, baserat på sin forskning, en av landets främsta experter på städer och regional utveckling. Hon har framgångsrikt kommunicerat sin forskning till en bredare målgrupp också utanför den akademiska världen. Genom skapandet 2013 av projektet Vertikals, en blogg-baserad plattform för forskningskommunikation med parallella kanaler i social media, har hon tillfört en effektiv kanal för spridning av kunskap till allmänhet, näringsliv, offentliga organisationer och media. Vertikals används idag av bolagen inom Jönköping University såväl som av externa forskare. Konferensen “250 möjligheter” där hon deltog aktivt med start och genomförande åren 2014- 2018 samlade aktörer intresserade av lösningar på utmaningen som Sveriges landsbygd och mindre orter står inför. Genom sitt engagemang satte hennes forskning och kunskapsutbyte temat landsbygdsutveckling och polarisering mellan stad och land på den nationella politiska agendan. Charlotta Mellander har mycket framgångsrikt verkat som ambassadör för Jönköping University och nått stor spridning regionalt och nationellt.

- Jag känner mig hedrad och det betyder mycket för mig att Jönköping University uppmärksammar och tycker det är viktigt med samverkan med aktörer utanför akademin, säger Charlotta Mellander.

Se Charlotta Mellander kommentera priset här. 

Pedagogiska priset

För att uppmärksamma särskilt värdefulla insatser på det pedagogiska planet har Jönköping University instiftat ett pedagogiskt pris som har delats ut sedan 2014. I år tilldelas Darko Pantelic, universitetslektor företagsekonomi, Jönköping International Business School (JIBS) priset med motiveringen:

”Med ett pedagogiskt förhållningssätt för att motivera och engagera studenter, företag och alumner i internationell marknadsföring, har den nominerades undervisning fått genomslag både i och utanför klassrummet. Samtidigt är han en inspiration för sina kollegor, där hans pedagogiska idéer har spridit sig till andra delar av fakulteten. Darko Pantelic förkroppsligar därmed Jönköping Universitys strategier genom sitt engagemang för utbildning och sitt sätt att bygga broar mellan kunskap och samhälle”.

Priset som utgörs av ett diplom, ett hedersomnämnande samt en prissumma på 20 000 kronor delas ut vid Akademisk högtid på Kulturhuset Spira den 8 oktober. I samband med högtiden håller pristagaren en öppen föreläsning.

Se Darko Pantelic kommentera priset här.

2022-06-15