Japanska ambassadören på Jönköping University

Japans ambassadör, mr Masaki Noke besökte i veckan Jönköping University med syftet att diskutera utbyten med japanska universitet och samarbetsprojektet MIRAI 2.0.

Japanska ambassadören med sällskap

Jönköping University (JU) är ett av landets mer internationella lärosäten och det fanns därför ett intresse från japanska ambassaden att komma och besöka lärosätet.

Japans ambassadör, Masaki Noke har varit ambassadör i Sverige i sedan 2021 och var tidigare ambassadör i Egypten. Under besöket på Jönköping University (JU) fick han höra mer om forskningssamverkan och utbildning på JU. Under diskussionerna togs upp bl.a. samarbetsprojektet MIRAI 2.0 och den nyss genomförda AI-dagen på JTH.

- I nuläget fokuserar Japan på innovation inom grön omställning, digitalisering, livsvetenskap, med mera. Ett fortsatt samarbete med innovationsstarka Sverige kommer att bli allt viktigare framöver. Jag är också imponerad av partnerskapen mellan högskolor, företag och regioner som främjar dynamisk och attraktiv lokal utveckling. Jag tycker det finns mycket Japan kan lära av Sverige inom dessa områden, säger ambassadör Masaki Noke.

JU gick med i MIRAI 2.0 under 2020. Det är ett samarbetsprojekt mellan svenska och japanska lärosäten med syfte att främja långsiktiga, nationsöverskridande forskningssamarbeten och marknadsföra Sverige och Japan som länder med världsledande och storskalig infrastruktur för forskning.

Projektet fokuserar på forskare tidigt i karriären inom fokusområdena åldrande, materialkunskap, innovation och entreprenörskap,hållbarhet, samt artificiell intelligens.

- Det har varit ett mycket givande besök. Ambassadör Noke är mycket engagerad i forskning och ser mycket positivt på JU:s engagemang i MIRAI 2.0, säger rektor Agneta Marell.

2022-10-03