Årets JU- alumner firades på ceremoni

Den 5 oktober hölls ceremonin där fem före detta studenter från Jönköping University (JU) prisades för sina insatser. Mats Jackson, prorektor på JU, och en representant från de fem skolorna, delade ut priserna till alumnerna. Efter prisutdelningen hölls det ett panelsamtal med pristagarna.

– Ceremonin var mycket lyckad. Det var roligt att alla fem pristagarna var på plats för att motta sina priser och att tillställningen var välbesökt. Våra alumner är otroligt viktiga för oss på JU och det är meningsfullt att kunna uppmärksamma och ge ett erkännande till dem. Alumnerna från JU är viktiga förebilder gentemot presumtiva och nuvarande studenter, men också gentemot näringslivet. De är helt enkelt väldigt bra ambassadörer, säger Mats Jackson.

Pristagarna

Hälsohögskolan – Eva-Karin Hultgren

Högskolan för lärande och kommunikation – Lovisa Lidåker

Jönköping International Business School – Charlotte Amnebjer Nordqvist

Jönköping University Enterprise – Sueun Jeon

Tekniska Högskolan – Lina Horndahl

Läs motiveringarna här Öppnas i nytt fönster.

De fem pristagarna.

Från vänster: Eva-Karin Hultgren, Lovisa Lidåker, Charlotte Amnebjer Nordqvist, Sueun Jeon och Lina Horndahl.

Ceremonin, som också livestreamades, inleddes med att Mats Jackson berättade om JU:s samverkan och varför alumner är så viktiga för JU. Därefter välkomnade han upp en alumn i taget, läste motiveringen och en företrädare från varje skola delade ut priset till ”sin” alumn.

Panelsamtalet med de fem pristagarna.

Panelsamtalet med de fem pristagarna.

Andreas Torén, avdelningschef på Studentstöd & Service, höll sedan ett panelsamtal med pristagarna. En av frågorna handlade om det viktigaste alumnerna lärde sig under sin studietid på JU.

Lina Horndahl berättade att hon lärde sig hur viktigt det är att samarbeta med andra personer. Sueun Jeon är inne på samma spår, att man lär sig om sig själv tillsammans med andra och att man kompletterar varandra. Eva-Karin Hultgren lärde sig att ta hand om och hjälpa andra människor, något som har blivit en ledstjärna för henne i livet. Lovisa Lidåker och Charlotte Amnebjer Nordqvist lyfte att de lärde sig att förstå sammanhang utifrån teorierna så att man verkligen kan applicera dem.

2022-10-10