Jönköping University får drygt 94 miljoner kronor till elva yrkeshögskoleutbildningar

Jönköping University.

Den 12 januari gav Myndigheten för Yrkeshögskolan klartecken till elva yrkeshögskoleutbildningar vid Jönköping University, som startar i höst.

Jönköping University (JU) får 94 381 000 kronor från Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) till elva yrkeshögskoleutbildningar, som startar i höst. Utbildningarna baseras på konkreta kompetensbehov hos regionens arbetsgivare, som har varit med och utformat dess upplägg och innehåll.

Mats Kihlman, ansvarig för Yrkeshögskolan (Yh) på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Mats Kihlman, ansvarig för Yrkeshögskolan (Yh) på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

– Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att starta de här utbildningarna. Vi har länge bedrivit ett systematiskt samverkansarbete med företag och branschorganisationer i regionen i syfte att bidra till regionens kompetensförsörjning, säger Mats Kihlman, ansvarig för Yrkeshögskolan (Yh) på Tekniska Högskolan (JTH) vid JU, som har merparten av JU:s Yh-utbildningar.

Yh-utbildningarna anordnas av JU i nära samarbete med anställande arbetsliv, kommuner och branschorganisationer. De ges på svenska och kommer att bedrivas i bland annat Ljungby, Jönköping, Malmö, Nässjö och Värnamo.

Ger efterfrågad kompetens för arbetslivet

– Våra Yh-program ger efterfrågad och skräddarsydd kompetens för arbetslivet och är bra exempel på hur högskolan och regionens arbetsliv kan samarbeta för att tillsammans lösa arbetslivets kompetensbehov. Utbildningarna, som är lokalt förankrade, sker både i skolmiljö och ute på arbetsplatserna. Minst 25 procent av utbildningstiden består av praktik på ett företag, vilket ger de studerande branschkontakter och insikt i yrkesrollen. Det ger dem även mycket goda möjligheter till anställning inom spännande bristyrken, säger Mats Kihlman.

Nio av tio får jobb

Nio av tio som fullföljer sin Yh-utbildning på JU har jobb inom sitt studieområde året efter examen. JU fick elva av sjutton Yh-utbildnignar beviljade, vilket är 65 procent. Det kan jämföras med 35 procent för landet i övrigt.

Jönköpingsregionen är landets ledande industriregion med många tunga nyetableringar och stort behov av elkraftingenjörer och det kan man från och med hösten 2023 utbilda sig till genom Yh vid JU. Arbetsgruppen för utbildningen menar att det finns ett stort framtida behov av elkraftingenjörer och att det bara i vår region behövs minst 150 elkraftsingenjörer per år.

- Utmaningarna med att expandera landets elnät förutsätter att fler elkrafttekniker utbildas på Yh-nivå, säger Gabriel Råvik, gruppchef på E.ON, som ingår i ledningsgruppen för utbildningen.

Javautvecklare, som omfattar programmering, kodning och problemlösning, är en helt ny Yh-utbildning för JU och som kommer att ges vid Campus Värnamo. Sverige är en ledande IT-nation och behovet av javautvecklare är stort såväl regionalt som nationellt. Anna Carlsson, koordinator på Jordbruksverket, säger att de har en generell brist på systemutvecklare och ser mycket positivt på att det tillkommer en javautbildning lokalt i Jönköpingsregionen.

Högsta betyg i kvalitetsgranskningar

Vårdadministratörsprogrammet, som drivs av JIBS i samarbete med Jönköping Academy, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin vid Hälsohögskolan och Region Jönköpings län, är en av de YH-utbildningar som beviljats medel. Programmet är mycket populärt och har flera gånger fått högsta betyg i olika kvalitetsgranskningar av Myndigheten för yrkeshögskolan. Senast 2021 då programmet fick betyget "Mycket hög kvalitet" , bland annat för programmets starka arbetslivsanknytning, den höga kvaliteten och det stora antalet sökande.

– Förutom ett bra samarbete mellan JIBS och HHJ är detta program också resultatet av ett bra och nära samarbete med Region Jönköpings län, som är våra studenters huvudarbetsgivare. Det finns ett stort behov av vårdadministratörer i regionen och när vi följer upp våra studenter sex månader efter examen har alla fått jobb, säger Ewa Beiving, programansvarig för Vårdadministratörsprogrammet på JIBS.

Kraftledningar.

Jönköpingsregionen har stort behov av elkraftingenjörer och bland annat det kan man i höst utbilda sig till genom Yrkeshögskolan vid Jönköping University. Foto: Unsplash

En dator på ett bord.

Javautvecklare är en helt ny yrkeshögskoleutbildning, som i höst kommer att ges på Campus Värnamo. Foto: Unsplash

Jönköping Universitys beviljade Yh-utbildningar

Utbildningsnamn

Ort

3D-printtekniker

Värnamo

Automationsingenjör - mjukvara

Jönköping

ElkraftingenjörJönköping

Javautvecklare

Värnamo

Medicinsk vårdadministratör

Jönköping

Ortopedtekniker

Jönköping

Platschef - bygg och anläggning

Malmö

Produktionsteknik - trä, möbler och inredning

Nässjö

Servicetekniker i fält - mobila arbetsmaskiner

Ljungby

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Värnamo och Oskarshamn

VA-projektör

Jönköping

2023-01-12