30 miljoner kronor till utbildning för yrkesverksamma

Jönköping University.

Tekniska Högskolan vid Jönköping University får 30 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att ta fram kurser om cirkuläritet och hållbarhet för yrkesverksamma inom metallindustrin.

KK-stiftelsen beviljar 30 miljoner kronor till Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) till utbildning med fokus på yrkesverksamma inom cirkuläritet och hållbarhet vid tillverkning av metallkomponenter. Projektet heter CIRCUMET och leds av JTH i samverkan med Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, RISE (Research Institutes of Sweden) och ett stort antal företag och organisationer.

Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen. Foto: Sten Jansin

- Vi är väldigt glada över det här generösa bidraget från KK-stiftelsen. Det ligger helt in linje med vår strategi om att möta de snabbt växande kraven på kompetensförsörjning med fokus på hållbarhet och cirkuläritet inom industrin, säger Ehsan Ghassemali, projektledare för CIRCUMET och docent på JTH.

"Ett mycket viktigt område"

KK-stiftelsen avsätter nu nära 90 miljoner kronor till kompetensutveckling för näringslivets klimatomställning. En tredjedel av pengarna går till CIRCUMET, där kurser på 80-90 poäng om hållbar och cirkulär utveckling vid tillverkning av metalliska komponenter ska tas fram. De 12-15 kurserna kommer att vara skräddarsydda för yrkesverksamma inom branschen och bygger på erfarenheterna från JTH:s tidigare projekt inom livslångt lärande, Gjuterimagistern och Weblearn. KK-stiftelsen bedömer att det här är ett mycket viktigt område för näringslivets klimatomställning och kurserna fyller ett stort kompetensbehov. Inte minst eftersom metalkomponenttillverkning är en exporttung sektor som orsakar stora CO2-utsläpp.

"Kompetensbrist bromsar klimatomställningen"

- Vi har idag en allvarlig situation där kompetensbrist bidrar till att bromsa klimatomställningen. Flera rapporter visar att många branscher har svårt att hitta rätt kompetens. Vi satsar nu på fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv och andra aktörer för att möta utmaningarna inom strategiska områden, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Kurserna kommer att utgå från näringslivets kompetensbehov och KK-stiftelsen bedömer att JTH, Chalmers och Högskolan Väst kompletterar varandra väl i projektet.

"En fantastisk plattform"

Ehsan Ghassemali ser CIRCUMET som en fantastisk plattform för att bredda JTH:s utbildningssamarbeten med andra lärosäten, förbättra verksamheten för det livslånga lärandet och uppgradera de egna utbildningarna inom områdena hållbara metalliska material och tillverkning.

- Jag tror att detta får JTH att lysa som en pionjär inom innovativ tillämpad forskning och utbildning inom hållbar metallkomponenttillverkning, säger Ehsan Ghassemali.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbetspartners inom CIRCUMET

Tekniska Högskolan vid Jönköping University, Chalmers, Högskolan Väst, RISE, Volvo Cars, Scania CV, GKN Aerospace, Stena Metal International, Ovako, Sandvik Coromant, AGES, Comptech, Husqvarna Group, Fagerhults Belysning, Jernkontoret, Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium, Fordonskomponentgruppen och Tunga fordon.

KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan med näringslivet för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

2023-02-24