Jönköping University medverkar på Almedalen

Utveckling, attraktivitet, spets och dynamik – Jönköpings län är en expansiv region med ljusa framtidsutsikter och ett gott självförtroende. Men också en region med stora behov. Det kommer att märkas under årets Almedalsvecka där aktörer från Jönköpings län för tredje året bygger en gemensam mötesplats och arena för spännande samtal, inspiration och debatt.

Även i sommar väljer Jönköping University, Region Jönköpings län och Jönköpings kommun att göra gemensam sak under Almedalsveckan i Visby. I år har också Länsstyrelsen valt att ta plats på den länsgemensamma arenan Mötesplats Jönköpings län. Här är den samlade målsättningen att synliggöra länet och skapa en attraktiv mötesplats för kunskapsutbyten, opinionsbildning, stärkta relationer och hitta nya dialogytor i viktiga frågor.

Seminarieprogrammet har ett brett anslag och ett tydligt framtidsfokus. Opinionsbildning blandas med goda exempel när länets aktörer under fyra dagar delar med sig av sina perspektiv i ett tjugotal högaktuella frågor. Där ryms den ständiga jakten på rätt kompetens, kampen om vattnet och hur vi tryggar en robust energiförsörjning. På agendan finns också spännande samtal om vår nationellt uppmärksammade länssamverkan, framtidens nära vård, digitalisering, nya stambanor och behovet av jämlik ämneslärarutbildning.

Dessutom blir det ett seminarium om hur konst och kultur bidrar till regional utveckling. Där deltar bland andra nationalekonomen Charlotta Mellander, Jönköping University, teaterchefen Hugo Aavaranta Hansén, Kulturhuset Spira. På agendan står bland annat konst och kultur som attraktivitetsfaktor, varför det är viktigt att skilja på konst och kultur som begrepp samt hur man skapar förutsättningar för ett kulturliv som är relevant för invånarna.

Almedalen är en nationell arena som samlar de nationella, regionala och kommunala perspektiven på framtiden, hållbar utveckling, forskning, innovation och tillväxt. Arenan ger tillträde till opinionsbildare och beslutsfattare och kan utgöra en viktig plattform för dialog och debatt för att driva och få genomslag för länets prioriterade frågor – utifrån en gemensam regional utvecklingsstrategi.

Almedalsveckan genomförs 27 juni-1 juli.

Mötesplats Jönköpings län ligger utmed Strandvägen, plats 535.

Läs mer om seminarier och övriga programpunkter på JU:s webbplats Öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson

Anders Jonzon, kommunikationsdirektör Jönköping University

anders.jonzon@ju.se, +46 36-10 14 08

2023-06-07