Jönköping University i Almedalen

Utveckling, attraktivitet, spets och dynamik – det var temat för Jönköpings läns monter i Almedalen i år. Jönköping University deltog med tre seminarier kring aktuella teman som oral hälsa, decentraliserad utbildning och ämneslärarutbildning.

Personer på en scen

På plats i Almedalen, från höger: Marie Ernsth Bravell, vd Hälsohögskolan, Michael Högberg, (L) Malmö Stad, Sara Lindberg, (S) Nässjö kommun, Agneta Stenebrandt, Hälsohögskolan, Anna-Carin Dahlgren, Tandvårdsdirektör, Region Östergötland och Patrick Nzamba, HR-direktör, Region Jönköpings län.

Även i sommar valde Jönköping University, Region Jönköpings län och Jönköpings kommun att göra gemensam sak under Almedalsveckan i Visby. I år deltog också Länsstyrelsen på den länsgemensamma arenan Mötesplats Jönköpings län. Den samlade målsättningen var att synliggöra länet och skapa en attraktiv mötesplats för kunskapsutbyten, opinionsbildning och stärkta relationer.

– Det har varit intensiva och givande dagar här i Almedalen. Samarbetet med Region Jönköpings län, Länsstyrelsen och Jönköpings kommun fördjupas en vecka som denna när vi har tillfälle att mötas i olika frågor. Vi har också haft tillfälle att diskutera för oss viktiga ämnen såsom oral hälsa, decentraliserad utbildning och ämneslärarutbildningen. Dessutom så är Almedalen en samlingsplats för den akademiska sektorn. I år har utbildningsanslaget, autonomi och säkerhetsfrågor varit i fokus, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Framtidsfokus

Seminarieprogrammet i Mötesplats Jönköping hade ett brett anslag och ett tydligt framtidsfokus. I det första seminariet som JU arrangerade modererade professor Anders Gustafsson från Karolinska Institutet ett samtal kring oral hälsa och framtidens kompetens- och forskningsbehov inom odontologi. Inbjudna politiker och tjänstemän diskuterade hur framtidens utmaningar kan lösas.

– Det kanske inte är så att det är en stor tandläkarbrist totalt i Sverige, men den är snedfördelad regionalt. Vi behöver mer samarbete och nyttja digitalisering och verksamhetsförlagd utbildning för att få bättre spridning av kompetens över landet, säger Ola Norderyd, professor på Hälsohögskolan, Jönköping University.

JU:s andra seminarium behandlade jämlik tillgång till ämneslärarutbildning och regeringens förslag att koncentrera dessa utbildningar till ”högt rankade inom området”. Denna ambition skulle innebära en kursändring mot tidigare ställningstaganden om tillgång till utbildning i hela landet.

– Vi ser en fara i att koncentrera ämneslärarutbildningarna till vissa lärosäten. Dels bidrar de till det regionala behovet av lärarkompetens och kompetensutveckling, dels bidrar de till kvaliteten i HLK:s övriga lärarutbildningar, säger Ulli Samuelsson, utbildningschef Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University.

Det tredje seminariet från JU i Almedalen berörde decentraliserad utbildning inom vårdsektorn. Med en stor brist på kompetens inom flera vård- och omsorgsyrken, finns ett behov av att se över arbetssätt inom högre utbildning i dessa sektorer. Det är ett stort intresse inom vården för att öka antalet decentraliserade utbildningar.

– Det blev ett givande samtal med representanter från både politik, vård-, tandvårds- och omsorgssektorn samt lärosäten kring hur vi bäst nyttjar våra resurser för att nå ut med utbildningar och därigenom främja kompetensförsörjning i hela Sverige. JU ser i år mycket positiva resultat i ansökningssiffrorna kring vissa program som tidigare haft lågt söktryck. I och med decentraliserade utbildningar ser vi upp till tredubblade sökantal, säger Marie Ernsth Bravell, vd Hälsohögskolan, Jönköping University.

Om Almedalen

Almedalen är en nationell arena som samlar de nationella, regionala och kommunala perspektiven på framtiden, hållbar utveckling, forskning, innovation och tillväxt. Arenan ger tillträde till opinionsbildare och beslutsfattare på ett mer avslappnat sätt och har funnits alltsedan Olof Palme började hålla sommartal på ett bilsläp i slutet av 1960-talet.

Läs mer om JU:s medverkan i Almedalen i år

2023-07-04