Succé för JU:s nya föreläsningsserie

Det var en trollbunden publik som den 31 augusti fick ta del av stridspiloten Peter Norström och hans vän och kollega Gilbert Häggs flygning den ödesdigra novemberdagen 1972. Anders Dybelius, universitetslektor i historia på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU), var först ut i föreläsningsserien JU LIVE.

JMW-salen i Högskolebiblioteket på JU var nästan fullsatt av intresserade åhörare som fick ta del av en hisnande och tragisk berättelse. Dybelius tog åhörarna tillbaka till kalla kriget och berättade om stridspiloterna Norström och Hägg men framför allt om det som skulle bli Norströms sista flygövning.

Anders Dybelius föreläser under JU LIVE

– Jag som historiker har alltid varit fascinerad över hur lilla Sverige, med så knappa resurser, är främst i världen på att konstruera världens bästa stridsflygplan, dessutom i flera generationer av stridsflygplan. Men också hur man behandlade piloterna och tillät att de övade med så små marginaler med resultatet att så många som 550 piloter dog under kalla kriget, säger Anders Dybelius.

Det var alltså under en stridsövning i Småland som olyckan inträffade. Peter Norström gick ner med planet på låg höjd och svängde för kraftigt vilket innebar att han tappade kontrollen på planet (han blev troligtvis medvetslös) och planet kraschade i en hastighet över 1 100 km/h i en mosse utanför Malmbäck.

”Väldigt trevligt format på föreläsningen”

– Olyckan 1972 har jag känt till sedan länge men det var egentligen först när "skrönor" började dyka upp om att Peter Norström var kvar i mossen som jag på allvar började skriva och tala om att detta är en "faktoid". Ett ord som historiker använder när något är helt fel, i detta fall är Norström faktiskt begravd i Grums, sin hembygd, säger han.

Daniel Sandberg

Daniel Sandberg tyckte föreläsningen var mycket intressant.

En i publiken var Daniel Sandberg som är intresserad av ämnet och den lokala anknytningen.

– Det är ett intressant område, speciellt när det finns lokala intressen då det var kring Malmbäck som olyckan inträffade. Jag tycker att det är historiskt intressant då kalla kriget var en helt annan tid och andra villkor. Det var ett väldigt trevligt format på föreläsningen och en mycket kompetent föreläsare, hans berättelse gjorde ämnet påtagligt och levande, säger Daniel Sandberg.

JU LIVE

Anders Dybelius föreläsning var den första av fyra under hösten i serien JU LIVE där allmänheten bjuds in för att kostnadsfritt ta del av forskning som pågår på JU. JU LIVE samarrangeras ihop med Folkuniversitetet och är ett nytt koncept som har tagit över efter Offentliga föreläsningar.

Nästa föreläsning hålls den 28 september då Johanna Falck, doktorand och programansvarig på avancerad nivå på Hälsohögskolan, kommer prata om den kroniskt dolda kvinnosjukdomen lipödem.

Läs mer här

2023-09-04