Jönköping International Business School högsta placering någonsin i Financial Times ranking

Den 10 september publicerade Financial Times (FT) sin årliga ranking av världens bästa masterutbildningar i företagsekonomi. Jönköping International Business School (JIBS) finns med på listan för tredje året i rad och placerar sig på en imponerande 64:e plats. Detta innebär att handelshögskolan avancerar hela 20 platser jämfört med förra året.

Johan Klaesson, Dean and Managing Director Jönköping International Business School

-Sedan första gången vi placerade oss på listan har vi förbättrat vår position i rankingen varje år. Att vi nu klättrar hela 20 platser gör oss enormt stolta - över såväl våra studenter som fakultet och övrig personal. FT:s ranking innefattar ett brett spektrum av faktorer och årets resultat ser vi som en bekräftelse på vi lyckats i vår ambition att utbilda framåtblickande, ambitiösa och välutbildade företagsledare, säger Johan Klaesson, vd och akademisk ledare på JIBS.

Av nästan 15 000 handelshögskolor i världen lyckas bara hundra ta sig in på listan. Rankningen baseras på en kombination av kvalitetsindikatorer från skolan och enkätsvar från studenter tre år efter examen. Variabler som har stor påverkan på resultatet är hur framgångsrika studenterna är på arbetsmarknaden, valuta för pengarna, och hur internationell och jämställd skolan är. Årets resultat visar att JIBS lyckas mycket bra inom alla dessa områden. Skolan rankas näst bäst i Skandinavien när det gäller alumnernas löneökning och en hamnar på en imponerande 21: a plats i världen när det kommer till valuta för pengarna.

Väl förberedd för framgång på den globala arbetsmarknaden

-Våra Masters in Management-program är designade för att ge studenterna den kunskap och de verktyg som behövs för att bli ansvarsfulla ledare och kunna hantera de utmaningar som idag möter företag som är verksamma på en global marknad. Rankingen visar att JIBS studenter lyckas väl i sina professionella karriärer, säger Anna Blombäck, Associate Dean of Education på JIBS.

JIBS har en tydlig internationell profil och masterprogrammen är utformade för att locka och utveckla kompetens från hela världen. Utbildningen är forskningsbaserad och nära kopplad till det globala näringslivet. Mer än hälften av personalen och omkring 80 procent av JIBS masterstudenter har internationell bakgrund. Mixen av olika kulturer och möjligheten till internationell erfarenhet gör att studenterna är väl förberedda för en global arbetsmarknad, något som tydligt syns i årets rankning.

-Vi strävar efter att skapa en miljö där våra studenter inte bara får akademisk kunskap utan även de färdigheter de behöver för att lyckas i sina karriärer. Vi gör det i samarbete med många partners, både i vår egen region och i andra delar av världen. Denna prestation stärker därför inte bara JIBS utan är också ett erkännande av kvaliteten och styrkan hos våra partners,” säger Johan Klaesson.

Förutom JIBS finns ytterligare två svenska handelshögskolor med på listan: Handelshögskolan i Stockholm och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

2023-09-12