Kimberlie Le, JTH-student.

Kimberlie Le är en av byggstudenterna som medverkar i utställningen i galleriet på JTH om hur stadsdelen Liljeholmen i Jönköping kan förbättras.

36 studentförslag - så kan Liljeholmen förbättras

Hur kan stadsdelen Liljeholmen i Jönköping förbättras? Det har ett 70-tal studenter som läser byggnadsutformning med arkitektur på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) tagit fram förslag på. Deras skisser finns att beskåda i en utställning i galleriet på JTH någon vecka in i april.

Bengt Erlandsson, progamansvarig Byggnadsutformning med arkitektur.

Bengt Erlandsson är progamansvarig för Byggnadsutformning med arkitektur på JTH.

Studenterna har jobbat med bostadskvarteren i den norra delen av Liljeholmen och frågat boende hur de trivs där. Många av dem efterlyste ökad trafiksäkerhet, vilket studenterna tog fasta på genom förslag om exempelvis sänkt hastighet, enkelriktade vägar och flyttad busstrafik i sina skisser.

"En plats att samlas på sommartid"

Studenterna har fått välja fritt vad de vill göra och många har lagt till fler träd och gröna ytor för att öka trivseln för Liljeholmsborna. Studenten Edwin El-Zouk har även lagt till en brygga som dels löper utmed gång- och cykelvägen på Vätterstranden, dels en bit ut i vattnet.

- Jag tänker att det sommartid skulle locka folk till Liljeholmen på samma sätt som många samlas på bryggorna vid Atollen i Jönköping. Man slår sig ned för att äta glass eller umgås och tiden bara flyger iväg. Det är handikappanpassat och husen som ligger ut mot Vätterstranden ger en bra ljudisolering från trafikljuden på Östra Storgatan, säger Edwin El-Zouk.

Skateboardspark i Kilallén

Kimberlie Le ville göra något unikt och ritade in en skateboardspark i Kilallén på Liljeholmen.

- Jag tyckte det passade bra med en skateboardpark mer centralt i Jönköping än den som finns på Rosenlund. Det skulle göra att det blev mer liv och rörelse på området och jag har även lagt in en vanlig parkmiljö därintill där man kan sitta och umgås, säger hon.

Både Edwin och Kimberlie tror att Liljeholmen skulle kunna blomma ut med mer grönytor, bättre struktur på vägarna och mindre trafikbuller. De menar att små saker kan ha stor betydelse och tror att Liljeholmsborna skulle uppskatta deras förslag.

"Vi har fått tänka på olika sätt"

- Det har varit ett intressant projekt där vi har fått tänka på olika sätt för att anpassa oss efter folkets behov, säger Edwin.

- Det har varit roligt att få vara kreativ och att vi har haft fria tyglar när vi har tagit fram våra förslag, säger Kimberlie.

JTH-studenter.

Jonathan Jalkmar, Sara Alissa, Edwin El-Zouki och Kimberlie Le deltar alla i utställningen.

Utställning av skisser om hur studenterna vill förändra Liljeholmen.

36 skisser med förslag på hur Liljeholmen kan förändras ingår i utställningen, som hänger i galleriet på JTH.

2024-04-04