Lars Eriksson, Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Lars Eriksson, kursansvarig, demonstrerar väskfästet för mjuka väskor som en grupp masterstudenter på JTH har utvecklat till Thule Groups Caprock takplattform för bilar.

Masterstudenter har utvecklat prototyper med företag

Thule Group, Kinnarps och HAGS är några av de tio företag som tagit hjälp av masterstudenter på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) för att utveckla prototyper till nya produkter.

- Kul och spännande att få jobba med ett verkligt case med ett företag, säger Robin Herbertsson som läser till civilingenjör på JTH.

Civilingenjörsstudenten Robin Herbertsson på JTH.

Civilingenjörsstudenten Robin Herbertsson på JTH.

Cirka 50 studenter från olika masterprogram på JTH har indelade i tio grupper drivit produktutvecklingsprojekt med ett företag under kursen, som heter Projektkurs. Uppgiften var att utveckla prototyper till en ny produkt eller att vidareutveckla en befintlig produkt. Grupperna tog fram tre förslag och företagen valde sedan ut ett av dem som studenterna gick vidare med. Några av projekten var återproduktion av möbler tillsammans med Kinnarps, utformning av en lekplats med Hags i Aneby och utveckling av ett nytt badrumsskåp med CNC snickeri.

"De växer och mognar som ingenjörer"

- Det här upplägget ger företagen möjlighet att pröva idéer och koncept som de annars kanske inte hade hunnit med. Samtidigt kommer studenterna in med nya ögon, friska idéer och andra perspektiv. De får axla ett stort ansvar för prototyperna och behöver både jobba självständigt och bygga gruppdynamik. De växer och mognar i sin roll som ingenjör, säger Lars Eriksson, kursansvarig och professor i industridesign på JTH.

Studenterna har haft avstämningar och slutredovisningar med företagen, som enligt Lars Eriksson överlag är väldigt nöjda med studenternas resultat.

- Det är också ett bra sätt för dem att få träffa och jobba med våra studenter och se om de passar in i deras organisation. Samtidigt får våra studenter insyn i företag i flera olika branscher, säger Lars Eriksson.

Se och lära hur företag jobbar

Robin Herbertsson, ingick i en grupp som utvecklade ett väskfäste till en takplattform för bilar tillsammans med Thule Group.

- De kommer inte att använda vår produkt rakt av, men de har fått inspiration kring hur de kan utveckla sitt väskfäste. Det är alltid kul att se och lära sig hur olika företag jobbar. Vi fick bra inblick i hur Thule Group arbetar med olika koncept och vad de anser är viktigt för att ta fram produkter som deras kunder vill ha, säger Robin Herbertsson.

Nya produkter.

Ett handtag som bromsar farten när man hoppar ned från en plattform och rännor för vatten eller spelkulor var två förslag som en grupp studenter tog fram tillsammans med lekplatstillverkaren HAGS i Aneby.

Höj- och sänkbart skötbord.

En grupp masterstudenter på JTH har utvecklat ett höj- och sänkbart skötbord tillsammans med ROL Ergo.

2024-04-11